14 augustus 2014 | Dossier:

Gerrit Hofstra opvolger van Alex Ploeg

Gerrit Hofstra

Zoals iedereen ongetwijfeld weet, had onze op zo'n treurige manier om het leven gekomen medewerker dr. Alex Ploeg een belangrijke functie bij Dibevo. Hij hield zich bezig met (inter)nationale wet- en regelgeving op het gebied van dieren en planten. Hoe hard het ook klinkt, ook op dat beleidsterrein moet onze bijdrage doorgaan. Of het nu de positieflijst van te houden dieren betreft of welk ander voor onze sector belangrijk aandachtsgebied dat aan dieren en planten is gerelateerd dan ook.

Daarom moest de leeggekomen plek weer worden ingevuld. Dat is gelukt. Vanaf vandaag werkt drs. Gerrit Hofstra (g.hofstra@dibevo.nl) als beleidsmedewerker bij Dibevo. Gerrit Hofstra is afgestudeerd in organische chemie en microbiologie. Daarnaast heeft hij milieurecht gestudeerd. Niet onbelangrijk voor de groep van onze leden die te maken heeft met gemeentelijke regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld geluid. Tevens is hij al vele jaren betrokken bij de koepel van bonden van verenigingen van gezelschapsdierenhouders; het PVH.

Hofstra heeft langdurige houders- en kweekervaring met reptielen en amfibieën, (exotische) zoogdieren en vogels. Daarnaast zal hij zich – uit persoonlijke ervaring weet ik dat hij snel kennis opneemt – nog gaan verdiepen in de diergroep aquariumvissen.

Net zoals dat ging met de werkzaamheden van Alex Ploeg, zal Gerrit Hofstra zijn werkzaamheden in nauw overleg met mij uitvoeren. Ik heb er daarom het volste vertrouwen in, dat Dibevo op dit belangrijke beleidsgebied zijn rol ook in de komende jaren op een passende manier invulling zal geven. Daarbij weet ook ik dat er van Alex Ploeg geen tweede is. Maar het nauwe overleg dat hij en ik zowat dagelijks hadden, zal bij de werkzaamheden in de toekomst een uitstekend fundament vormen.

Joost Th. de Jongh
Voorzitter Dibevo