18 augustus 2014 | Dossier:

Voorkom problemen met rechtsvermoeden arbeidsduur

Rechtsvermoeden arbeidsomvang

In de arbeidsovereenkomst van je werknemers staat hoeveel uren zij werken. Werknemers die structureel overwerk verrichten, kunnen echter het verzoek indienen om hun arbeidscontract aan te laten passen. Zij doen daarmee een beroep op het zogeheten rechtsvermoeden van de arbeidsduur. Bepalend is het aantal uren dat de werknemer gemiddeld per maand werkte in de afgelopen 3 maanden.

Ben je het als werkgever niet eens met dit rechtsvermoeden, dan zul je dat moeten weerleggen. In dat geval moet je bewijzen dat het (over)werk van tijdelijke aard is en dat uitbreiding van de arbeidsovereenkomst dus niet op zijn plaats is. Als je er samen niet uitkomt, beslist de rechter.

Voorbeeldje

Stel: een nieuwe werknemer begint in januari als oproepkracht. In de arbeidsovereenkomst is niets geregeld over het aantal te werken uren. Na 9 maanden meldt de werknemer zich bij je en zegt: “Ik heb de afgelopen 3 maanden gemiddeld 15 uur per week gewerkt, dus volgens mij heb ik vanaf nu een arbeidsovereenkomst van 15 uur per week.” Aan jou de taak om dit rechtsvermoeden te weerleggen. Lukt dat niet, dan zou de werknemer zomaar gelijk kunnen krijgen en vanaf dan een arbeidsovereenkomst hebben met een gemiddelde van 15 uur per week.

Hoe kun je rechtsvermoeden met tegenbewijs weerleggen?

Dat begint altijd bij de afspraken (het verwachte arbeidspatroon) goed vast te leggen in de arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld door daarin expliciet te vermelden dat er volgens wisselende uren wordt gewerkt en bijvoorbeeld te benoemen dat in de vakantieperiode meer zal worden gewerkt dan in de rest van het jaar.

Het rechtsvermoeden is voor een zogenaamd nul-uren-contract lastiger te weerleggen dan voor een zogenaamd min-max-contract.

Loondoorbetaling, vakantiedagen en vakantiegeld

Wanneer er sprake is van een rechtsvermoeden, dan ontstaat er niet alleen een loondoorbetalingverplichting, maar zul je als werkgever ook rekening moeten houden met vakantiedagen en vakantiegeld. Volgens de wet heeft een werknemer (ook een oproepkracht) per jaar recht op vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week aan vakantie-uren. Het gemiddelde aantal gewerkte uren wordt in dat geval gezien als de overeengekomen arbeidsduur.

Stel dat de werknemer bij een wisselend arbeidspatroon gemiddeld 8 uur per week heeft gewerkt, dan heeft hij dus recht op 32 vakantie-uren over dat jaar, wat neerkomt op 2,6 uur per maand.

Cao-bepaling

Het rechtsvermoeden arbeidsduur is iets waar elke werkgever in onze sector mee te maken kan krijgen. Gelukkig heeft Dibevo een cao voor de detailhandel waarin we dit risico voor de werkgevers maximaal hebben afgevangen (het artikel flexibiliteit).

Controleer de daadwerkelijk gewerkte uren

Wanneer je personeel in dienst hebt, doe je er verstandig aan om per werknemer te bekijken in hoeverre de te werken uren in de arbeidsovereenkomst in overeenstemming zijn met de daadwerkelijk gewerkte uren over de laatste drie maanden.

Wil je precies weten wat de consequenties zijn voor jouw bedrijf of heb je andere vragen over dit onderwerp? En ben je lid van Dibevo? Stuur dan een bericht naar Henk van Houwelingen. Bellen mag natuurlijk ook: 033 - 450 6114.