09 januari 2017 | Dossier: Wet- en regelgeving

Grijze roodstaart naar CITES lijst 1: wat zijn de gevolgen voor de branche?

Grijze roodstaartpapegaai (Psittacus erithacus)

Tijdens de laatste CITES-conferentie over bedreigde planten- en diersoorten in Johannesburg is besloten om de grijze roodstaartpapegaai (Psittacus erithacus) te ‘uplisten’ van CITES bijlage II naar CITES bijlage I. Omdat de grijze roodstaart in Nederland was vrijgesteld in de ‘Regeling administratie bezit en handel in beschermde dier- en plantensoorten’ mochten tot voor kort ook ongeringde vogels verkocht worden en hoefde er geen administratie te worden bijgehouden. Met de huidige uplisting verandert er dus redelijk veel en dat heeft gevolgen voor onze branche.

De plaatsing op CITES lijst 1 heeft gevolgen voor zowel eigenaars als kwekers en handelaren. Voor elke groep geven we aan welke gevolgen dat zijn. Bedenk hierbij dat een handelaar ook een houder kan zijn en een houder die een dier wil verkopen een handelaar is. Het gaat om de activiteit.

Gevolgen voor eigenaars

Met de uplisting is de eigenaar verplicht te kunnen aantonen dat een vogel in zijn bezit legaal verkregen is. Daarnaast bestaat de verplichting dat alle dieren individueel gemerkt moeten zijn. Dat kan met een leesbare vaste voetring van de juiste maat of met een microchip. De overheid heeft aangegeven dat een microchip met een verklaring van de dierenarts waarop de datum van chippen vermeld staat, een voldoende bewijs is van legale verkrijging. Dit op voorwaarde dat redelijkerwijs vaststaat dat de vogel voor 1 januari 2017 in het bezit was van de houder. Voor vogels die voor 1 juli 2017 worden gechipped, gaat de overheid hier zonder verder bewijs vanuit tenzij het tegendeel aannemelijk is. Een ring (jaartal) die is afgegeven in 2016 of eerder, geldt ook als bewijs van legaliteit.

Bezit je vogels die niet voorzien zijn van een leesbare vaste voetring of van een ring met een onjuiste maat? Dan adviseren wij om deze vóór 1 juli 2017 te laten chippen en het chipnummer te laten opnemen op de factuur.

Gevolgen voor kwekers

Ten eerste dienen kwekers er zo spoedig mogelijk voor te zorgen dat al hun dieren voorzien worden van een uniek merkteken (zie bij ‘Gevolgen voor eigenaars’). Jonge dieren dienen bijvoorkeur geringd te worden met een vaste voetring die voldoet aan de eisen. Voor overdracht van dieren moet een EU-certificaat worden aangevraagd. Dit kan via MijnRVO.nl.

De bestaande dieren worden beschouwd als verkregen voor de uplisting naar CITES lijst 1. Dat betekent dat verbod op commerciële handel niet van toepassing is op deze dieren. (De verplichting tot individueel merken en overdracht met een certificaat is dat wel!) Daarnaast kun je dus ook voor deze dieren een paspoortcites aanvragen. Dat is een EU-certificaat met daarop het ring- of chipnummer dat bruikbaar is voor meerdere overdrachten. Op het certificaat dient de uitzonderingspositie in de commerciële handel te worden aangegeven.

Naast de overdrachtscertificaten moet je ook een administratie volgens de ‘Regeling administratie bezit en handel in beschermde dier- en plantensoorten’ bijhouden. Het is op dit moment met de inwerkingtreding van de nieuwe natuurwet en de verschuiving van taken naar de provincie nog niet helemaal duidelijk of voor het bezit van wildvang en of 1e generatie nakweek ook een bezitsontheffing nodig is. De overheid heeft echter aangegeven dat gedurende deze onduidelijkheid er hierop niet gehandhaafd zal worden.

Gevolgen voor handelaren

Bestaande handelsvoorraad per 1 januari 2017
Dit betreft dieren die voor de uplisting verkregen zijn en dus nog niet voorzien hoeven te zijn van een unieke identificatie (kan wel bij geringde vogels) en zeker niet voorzien zullen zijn van een paspoortcites. Deze dieren dienen zo snel mogelijk voorzien te worden van een unieke identificatie (zie Gevolgen voor eigenaars) (chip of indien mogelijk een vaste voetring) waarna een paspoortcites kan worden aangevraagd. Let er hierbij op dat in het certificaat een vrijstelling gegeven wordt van het verbod op commerciële handelingen voor wildvangvogels, 1e generatie nakweek of vogels waarvan de status niet vaststaat.

Inkoop dieren
Per 1 januari 2017 mogen uitsluitend nog dieren met een paspoortcites worden ingekocht. Deze kunnen met dezelfde CITES weer verkocht worden. Let er wel op dat (indien van toepassing) vrijstelling gegeven wordt van het verbod op commerciële activiteiten. Daarnaast dien je als handelaar per 1 januari 2017 een administratie bij te houden die voldoet aan de eisen van de ‘Regeling administratie bezit en handel in beschermde dier- en plantensoorten’.