19 januari 2022 | Dossier: Dierenwelzijn, Marktinformatie, Veiligheid,

Hamsters mogelijk veroorzakers corona-uitbraak in Hongkong

Een paar dagen geleden werden we opgeschrikt door het bericht dat een aantal mogelijk uit Nederland of België afkomstige hamsters (de soort is niet helemaal duidelijk) verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor een uitbraak van corona in een dierenwinkel in Hongkong. Wij zijn niet volledig op de hoogte van alle details en kunnen daarom over het specifieke geval in Hongkong ook geen uitspraken doen, maar natuurlijk roept dit ook andere vragen op.  

Hieronder vind je de antwoorden op de belangrijkste vragen.

1. Kunnen hamsters corona krijgen en overbrengen?

Ja, helaas. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat hamsters gevoelig zijn voor corona en als ze ziek zijn ook virusdeeltjes uitscheiden. Het kan daarom ook niet uitgesloten worden dat een mens besmet kan worden door een hamster, al lijkt het risico op mens-mens besmettingen nog altijd een stuk groter. Bedenk wel dat net als mensen hamsters ook deeltjes kunnen uitscheiden in aerosolen en dat direct contact voor een besmetting niet noodzakelijk is.

2. Wat moet ik met de hamsters in mijn winkel?

Hiervoor gelden de gewone regels die tijdens deze pandemie voor alle verzorgers van dieren gelden:

  • laat mensen die besmet zijn de dieren niet verzorgen.
  • schroef de hygiëne bij de verzorging van de dieren in de winkel een tandje op (handen wassen tussen het bezoeken van verschillende verblijven en desinfecteren voor en na het verzorgen van de dieren).
  • neem extra veiligheidsmaatregelen als de dieren ziek zijn (hamsters krijgen vergelijkbare ziekteverschijnselen als mensen en daarbij is de duidelijk snellere ademhaling gecombineerd met gewichtsverlies en lethargie van hamsters duidelijk te zien).

3. Gaan hamsters dood aan corona?

Dat hangt af van de soort hamsters. Dwerghamsters en met name Roborovski-hamsters lijken erg gevoelig en kunnen er ook aan overlijden. Voor goudhamsters lijkt de ziekte een stuk minder gevaarlijk. Verder blijkt dat als de hamster een infectie overleeft en weer helemaal beter is, er ook geen belangrijke hoeveelheden virus meer worden uitgescheiden.

4. Is het gevaarlijk voor mensen? Per slot maakt Hongkong er niet voor niets groot nieuws van.

In Nederland hebben we op dit moment te maken met zeer hoge besmettingscijfers bij mensen. Hoewel er geen exacte cijfers bekend zijn denken we dat het risico van hamsters zeer klein is in Nederland. Hongkong heeft, net als de rest van China, een politiek waarbij elke uitbraak getraceerd wordt en iedereen in strenge quarantaine geplaatst wordt. Omdat er daardoor vrijwel geen besmette mensen rondlopen is de aanwezigheid van een paar besmette hamsters in Hongkong een groot risico. Nogmaals: in Nederland lijkt het risico van deze mogelijke extra bron zeer beperkt.

5. Moet ik mijn hamsters in laten slapen?

Nee, zeker niet. Zoals gezegd is het risico zeer klein. Wees wel voorzichtig bij contact met de hamsters en verkoop zeker geen zieke hamsters. In de praktijk zal de mens bijna altijd de bron van de besmetting zijn; dus de hamsters moeten zich meer zorgen maken om ons dan andersom ;)

Bronnen:
Simulation of the Clinical and Pathological Manifestations of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in a Golden Syrian Hamster
The Roborovski Dwarf Hamster Is A Highly Susceptible Model for a Rapid and Fatal Course of SARS-CoV-2 Infection