3 juni 2020 | Dossier: Dierenwelzijn,

Handvatten voor naleven fokverbod kortsnuitige honden

Het fokken van honden met extreme raskenmerken (zoals rassen met zeer korte snuiten) kan het welzijn van dieren ernstig aantasten. Daarom gelden er regels voor het fokken van gezelschapsdieren. Om naleving van deze regels te bevorderen hebben 5 organisaties gezamenlijk een informatieblad voor fokkers en dierenartsen uitgebracht. Daarnaast blijft de NVWA inspecties uitvoeren om te controleren of de regels voor het fokken van huisdieren worden nageleefd.

Kortsnuit

Het informatieblad is samengesteld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Raad van Beheer opgesteld.

In het informatieblad wordt de wet voor fokken met gezelschapsdieren toegelicht en wordt uitleg gegeven over de criteria die de NVWA hanteert bij de handhaving. Met de door de ECGG ontwikkelde online tool (PETscan) kunnen dierenartsen aan de hand van een paar eenvoudige vragen en metingen bepalen of het verantwoord is om met een hond te fokken.

Inspecties NVWA

Naast het actief informeren van fokkers en dierenartsen voert de NVWA inspecties uit om te controleren of fokkers zich gaan de regels houden. In 2019 heeft de NVWA bij 9 hondenfokkers inspecties uitgevoerd. Bij deze inspecties keken een dierenarts en een inspecteur van de NVWA naar de bouw, het welzijn en de gezondheid van de voor de fok gebruikte dieren. Bij 6 fokkers werden overtredingen vastgesteld. De honden van deze fokkers hadden bijvoorbeeld een veel te korte snuit en een duidelijk hoorbare ademhaling. Een hoorbare ademhaling is bij honden een teken dat de dieren het benauwd hebben. De 6 fokkers hebben een schriftelijke waarschuwing gekregen en kunnen bij herhaling een boete van 1.500 euro krijgen.

Het probleem van extreem kortsnuitige rassen

Een te korte snuit zorgt ervoor dat de structuren in de schedel onvoldoende ruimte krijgen. Deze dieren hebben te kleine neusgaten, de tong is verhoudingsgewijs te groot, en het zachte verhemelte is te lang en sluit daardoor voor een belangrijk deel de toegang tot de keel en luchtwegen af. Ook hebben deze dieren een te nauwe en vaak sterk afgeplatte luchtpijp. Hierdoor hebben ze het continu benauwd. Veel buldoggen hebben zelfs operaties nodig om normaal te kunnen ademhalen.

Maar dit uiterlijk kent ook vele andere problemen: voor het gebit is onvoldoende ruimte in de kaak met gebitsproblemen als gevolg. Plooien op de kop zorgen voor huid- en oogontstekingen en door de uitpuilende ogen komen pijnlijke oogaandoeningen veelvuldig voor. Ook het skelet is door de gedrongen bouw in de meeste gevallen gebrekkig en geeft rugproblemen zoals hernia’s. Door deze afwijkende gedrongen bouw is natuurlijke voortplanting bovendien vaak niet mogelijk en komen geboorteproblemen veel voor.

Standpunt Dibevo

Kies niet voor een hond – of adviseer je klant geen hond – met kenmerken waar het dier last van heeft zoals een extreem korte snuit. Het gevoel van ‘mooi en leuk’ mag natuurlijk nooit ten koste gaan van het dier. Daarom is Dibevo een voorstander van handhaving op dit punt en dat kan alleen als er een norm wordt vastgesteld.