14 april 2021 | Dossier: Bedrijfsvoering, Wet- en regelgeving,

Help mee aan het zwartboek regeldruk

Regeltjes hier en regeltjes daar. Ze zijn ongetwijfeld met de beste bedoelingen opgezet, maar ze kosten ondernemers niet alleen een hele hoop tijd, maar leveren ook ontzettend veel ergernis op. De stapeling van steeds complexere regelgeving neemt in ons land inmiddels flinke vormen aan. Maar nu is de maat vol.

Regeldruk

Samen met MKB-Nederland en andere brancheorganisaties gaat Dibevo een zwartboek opstellen van kromme of doorschietende regelgeving die een belemmering vormt voor ondernemers. Ook de rol van banken en kredietverstrekkers nemen we daarin mee. Voor het samenstellen van het zwartboek hebben we jouw hulp nodig. Als er een kans is om je punt duidelijk te maken naar de de overheid, uitvoeringsinstellingen en EU, dan is het nu!

Knelpunten wet- en regelgeving

Ook in de Dibevo-branche zijn er voorbeelden genoeg van regeldruk. Denk aan de AVG, de arbowetgeving, de registratie van dieren, ingewikkelde en kostbare registratieprocedures voor diervoeding, administratieve verplichtingen rondom het Besluit houders van dieren en nog veel meer. Om tegenwicht te bieden aan te ingewikkelde of onzinnige regelgeving, willen we in kaart brengen hoeveel verplichtingen ondernemers in onze branche hebben en welke kosten daarmee gepaard gaan. Om je op gang te helpen, noemen we een aantal voorbeelden.

 • Diervoederwetgeving is complex en dat maakt het lastiger voor bedrijven om een eigen label te maken. Als je als winkelier voorverpakt kippenvoer wil uitponden, dan wordt je bedrijf aangemerkt als diervoederproducent en moet je aan allerlei (HACCP) ingewikkelde regelgeving gaan voldoen. Waarom is dat? Kippen worden gezien als productiedieren (net als konijnen) en niet als gezelschapsdieren. Een goed voorbeeld van doorschietende wetgeving.

 • Elektrische apparaten als hogedrukreinigers en bedrijfsstofzuigers, maar ook hef, hijs en klimmateriaal (ladders) zijn arbeidsmiddelen die in principe elk jaar gekeurd moeten worden. Stel dat je een bedrijfsstofzuiger hebt, dan is de keuring duurder dan de stofzuiger zelf. Dus dan maar ieder jaar een nieuwe stofzuiger kopen? Dat is natuurlijk verre van duurzaam.

 • De Nederlandse overheid hanteert verschillende importtarieven voor hetzelfde type product. Een bankstel is voordeliger dan een krabpaal voor katten, terwijl de verhoudingen stof en hout hetzelfde zijn.

 • Voor sommige toevoegmiddelen in diervoer is de registratieprocedure zo kostbaar dat deze voor kleine diergroepen niet worden aangevraagd. Dat kan het dierenwelzijn schaden. Het gaat daarbij om stoffen die bijvoorbeeld voor menselijke consumptie gewoon zijn toegestaan en volkomen veilig zijn, bijvoorbeeld vitamine D2 in hondenvoer.

Heb jij te maken met deze of andere knelpunten die gerelateerd zijn aan wet- en regelgeving? Laat ons dat dan vóór 12 mei weten via info@dibevo.nl.

Knelpunten bij financiering

Ook willen we graag weten welke problemen je ervaart rondom financiering. We horen voorbeelden van ondernemers dat hun bank hen geen krediet meer verstrekt omdat ze in de ‘verkeerde’ branche actief zijn, dat hun hypotheek niet wordt verlengd, enz. Hieronder vind je een opsomming van vragen waar je aan kunt denken om de knelpunten te beschrijven.

Aanvragen krediet
 • Bij welke partij heb je (aanvullend) krediet aangevraagd?
 • Hoeveel bedraagt het gevraagde krediet of de faciliteit/hypotheek?
 • Heb je het aangevraagde krediet gekregen?
 • Heb je een onderpand of andere garantie wat in overeenstemming is met het gevraagde bedrag of faciliteit?
 • Heeft de financiële instelling jou geïnformeerd over alternatieve opties of kredietgaranties?
 • Is een eventuele afwijzing door de bank gemotiveerd? Zo ja, welke reden of redenen gaf de bank voor de afwijzing en kun je je vinden in deze reden(en)?
 • Is de aanvraag afgewezen omdat je geen kredietklant van die financiële instelling bent?
 • Wat betekent de afwijzing voor jou en jouw bedrijf?
Wijzigingen situatie of coronagevolgen
 • Heb jij recentelijk negatieve ervaringen gehad met je bank?
 • Heb je te maken gehad met eenzijdige beslissingen om de kredietfaciliteit terug te brengen?
  Zo ja, wat kun je over de rol van de bank (of kredietverstrekker) vertellen?
 • Heb je te maken gehad met een onterechte signalering van fraude?
  Zo ja, wat kun je over de rol van de bank (of kredietverstrekker) vertellen?
 • Heb je te maken gehad met het overzetten naar de afdeling bijzonder beheer?
  Zo ja, wat kun je over de rol van de bank (of kredietverstrekker) vertellen?

Heb jij te maken met deze of andere knelpunten rondom financiering? Laat ons dat dan vóór 12 mei weten via info@dibevo.nl.