16 juni 2014 | Dossier:

Hervorming ontslagrecht goedgekeurd door Eerste Kamer

Medewerker ontslaan wordt gemakkelijker en eenvoudiger

Vanaf 1 juli 2015 wordt het makkelijker en goedkoper werknemers te ontslaan. De Eerste Kamer heeft met ruime meerderheid ingestemd met de ‘Wet Werk en Zekerheid’, waarin dit wordt geregeld.

Minder tijd en geld voor ontslagprocedure

Op dit moment bestaan er twee ontslagprocedures: een via uitkeringsinstantie UWV, en een via de kantonrechter. Die laatste mogelijkheid verdwijnt. Procedures zullen daardoor minder tijd en geld kosten.

Transitievergoeding

Wel krijgen werknemers recht op een transitievergoeding, maar die is veel lager dan de oude kantonrechtersformule. Daarbij komt dat werkgevers hun inspanningen om de werknemer een andere baan te bezorgen, van de transitievergoeding af kunnen trekken.

Muizengaatje

Omdat de ontslaggronden en de vergoedingen duidelijk vastliggen is de kans klein dat er na een ontslag nog processen worden gevoerd bij de rechter, stelt MKB-Nederland. Alleen voor uitzonderingsgevallen waarin de werknemer of de werkgever zich extreem onredelijk heeft gedragen, kan er nog van de vergoeding worden afgeweken (‘muizengaatje’), aldus de ondernemersorganisatie.

Tijdelijke contracten

Opeenvolgende tijdelijke contracten blijven mogelijk. Om te zorgen dat mensen niet meer onevenredig lang in tijdelijke contracten blijven hangen, zijn de mogelijkheden om tijdelijke contracten aan elkaar te rijgen, wel ingeperkt.

Bron: MKB-Nederland