24 augustus 2022 | Dossier: Marktinformatie,

Hoe blijven binnensteden vitaal?

Binnensteden veranderen in hoog tempo. Ontwikkelingen als thuiswerken, online winkelen en een ander gebruik van de binnenstad (flitsbezorging, aanpassing naar woningbouw) vragen om een nieuwe kijk op de binnenstad. De binnensteden kennen daarnaast uitdagingen op het gebied van veiligheid en ondermijnende criminaliteit, achteruitgang van het aanbod voorzieningen, en opgaven rondom klimaatverandering, mobiliteit en verdichting.

In opdracht van de ministeries van BZK, EZK, JenV en de G6 steden (Eindhoven, Amsterdam, Utrecht, Groningen, Den Haag, Rotterdam) hebben BURA Urbanism en de Stec Groep het afgelopen jaar het onderzoek ‘Verkenning G6 Binnensteden’ uitgevoerd.

Er is onderzoek gedaan naar manieren om de binnenstad vitaal te houden. Deze uitkomsten zijn ook zeker relevant voor andere binnensteden. Want hoe behouden we levendige, duurzame en economisch vitale binnensteden? Wat zijn nieuwe kansen? En de belangrijkste vraag: hoe kunnen gemeenten samen met andere partijen in de stad sturen op het juiste programma van recreëren, werken, leren, ontmoeten en wonen?

De resultaten van het onderzoek zijn gedeeld tijdens het Webinar De binnenstad in transitie en terug te lezen in het rapport Verkenning G6 binnensteden – sturen op transformatie.

City Deal

Het rapport vormt de basis voor de vervolgstappen die genomen moeten worden. De kern van de oplossing is dat er een City Deal gesloten wordt om de veranderingen in gang te zetten. Een City Deal is een samenwerkingsverband waarin verschillende partijen actief met elkaar kennis kunnen ontwikkelen, uitwisselen en kunnen experimenteren. Meer informatie over de City Deal is te vinden op Agenda Stad.