3 juni 2021 | Dossier: Klanten,

Huisdiereigenaren nog veel te weinig doordrongen van belang vaccinatie

Nog veel te weinig huisdiereigenaren onderkennen het belang van vaccinatie van hun dier. Uit een landelijk onderzoek van de Dierenbescherming blijkt dat maar 55% van de honden, 25% van de katten en 16% van de konijnen in Nederland zijn gevaccineerd. “Ver beneden peil dus”, concludeert de Dierenbescherming.

Vaccinatie hond

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna 80% van de eigenaren pas naar de dierenarts gaat als het dier al ziek is. Als reden voor het niet laten vaccineren van het huisdier geeft 37% aan dat het dier nooit ziek is, nog eens 35% geeft aan dat het dier niet buitenkomt.

Van de huisdiereigenaren die hun dier niet laten inenten, zegt 25% tegen de kosten van vaccineren aan te hikken. Ook zijn veel eigenaren onwetend over het ernstige dierenleed dat niet vaccineren tot gevolg kan hebben. Zorgwekkend vindt de Dierenbescherming dat met name door de daling van het aantal vaccinaties bij honden er ziektes opduiken die al lang niet meer voorkwamen.

Bewustwordingscampagne

Daarom start de Dierenbescherming in samenwerking met de KNMvD (beroepsorganisatie voor dierenartsen) en Stichting Zwerfkatten Nederland een bewustwordingscampagne. Hierin wordt over de noodzaak van vaccineren benadrukt zodat huisdiereigenaren het belang ervan inzien en besmettelijke ziekten onder huisdieren geen kans krijgen. Ook via social media zal uitvoerig aandacht worden besteed aan de gevolgen die het niet vaccineren van huisdieren kan hebben.