18 mei 2022 | Dossier: Bedrijfsvoering,

Huurverhoging op de loer door hoge inflatie

Hogere energieprijzen, tekort aan personeel, stijgende loonkosten, duurder transport, stijgende prijzen van grondstoffen en containers die (onnodig) lang vaststaan: zie daar de giftige cocktail die de inflatie opdrijft en mogelijk zelfs tot een stagnerende economie kan leiden. Gelukkig zien we dat onze leden goede omzetten maken, maar het blijft opletten geblazen: het inflatiecijfer kan weleens verstrekkende gevolgen hebben voor de huurprijs van je bedrijfspand.

Hogere huur door inflatie?

De meeste huurovereenkomsten zijn opgemaakt volgens het ROZ-model. In dat model staat in artikel 4.5 en artikel 18.1 van de algemene bepalingen dat de huur aangepast kan worden door toepassing van het inflatiecijfer. Dit kan overigens in elk type (zakelijke) huurovereenkomst zijn afgesproken en verhoging door middel van inflatie kan in een aantal gevallen dan ook heel fors uitpakken.

Het ROZ-model geeft aan dat voor aanpassingen vanaf 1 juli het percentage van maart kan worden gebruikt. De inflatie staat voor die maand op 9,7%. Op dit ogenblik vinden er gesprekken plaats hoe dit in alle redelijkheid is op te vangen, want dit kan niet de bedoeling zijn. Die bepaling kan dus een forse verhoging van je huur betekenen, zeker als je geen actie onderneemt.

Kom in actie

Daarom: wacht niet af en onderneem ook zelf actie. Kijk je huurovereenkomst erop na hoe dit voor jou kan uitpakken en ga, als dat nodig is, het gesprek met je verhuurder aan. Je ziet dat alles (corona, energiecrisis, de oorlog in Oekraïne) nu toevalligerwijs samenkomt en tijdelijk tot een hoge inflatie leidt en dat het niet reëel is dat jij voor de komende jaren vastzit aan het inflatiecijfer van die ene maand maart.

Weeffout

Je ziet ook dat de stijging van de energie een belangrijke factor is in de inflatie en dus in je huurstijging. Maar de energie wordt al betaald via servicekosten. Haal je de energie eruit, dan blijft er ongeveer een inflatie over van rond de 4%, ook wel kerninflatie genoemd.

Dibevo ziet dit als weeffout in het ROZ-model, want zo bezien zou je via een inflatiecorrectie op je huur en een stijging in je servicekosten twee keer een kostenverhoging krijgen voor de energiekosten en dat zou niet terecht zijn.

Misschien zien we later dit jaar een stagnerende economie en dan is het nu meer dan ooit het moment om al dit soort zaken tegen het licht te houden. Want een hogere omzet is natuurlijk heel fijn, maar als daar dergelijke kostenstijgingen tegenover staan, dan is de kans groot dat dit toch je nettowinst drukt.

Ontwikkeling kerninflatie 

Op de website van CBS Statline kan je zelf het percentage van de kerninflatie opzoeken. Selecteer bij bestedingscategorie 'SA20'. Deze productgroep geeft de index weer van de bestedingen exclusief energie en voeding, alcoholhoudende dranken en tabak. Bij onderwerp kies je voor 'Jaarmutatie CPI' om het percentage in beeld te krijgen.