18 mei 2022 | Dossier: Personeel,

Wettelijk verplicht: de preventiemedewerker, maar heb jij er wel een?

De verantwoordelijkheid voor veilig en gezond werken in organisaties en bedrijven ligt gezamenlijk bij de werkgever en de werknemer. Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben, maar in de praktijk blijkt dat lang niet altijd het geval. Uit onderzoek van Zorg van de Zaak blijkt dat 71% van de bedrijven geen preventiemedewerker heeft, of de preventie niet goed is geregeld.

preventie-medewerker

Een misverstand is dat het hebben van een preventiemedewerker alleen geldt voor grote bedrijven. Ook kleine bedrijven zijn verplicht om iemand aan te wijzen als preventiemedewerker. Als je niet meer dan 25 werknemers in dienst hebt, mag je als werkgever ook zelf deze functie vervullen.

Taken preventiemedewerker

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  • het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid;
  • het (mede) uitvoeren van deze maatregelen.

Aandachtspunten

  • Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker.
  • Je bedrijf mag niet iemand van buiten aanstellen als preventiemedewerker. Behalve als er geen mogelijkheden zijn om dit binnen de organisatie te organiseren.
  • De preventiemedewerker moet over voldoende deskundigheid en ervaring beschikken om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.
  • In de RI&E moet worden aangegeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker.
  • Je moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken.
  • Als je bedrijf niet meer dan 25 werknemers in dienst heeft, dan mag je als directeur/eigenaar zelf de rol van preventiemedewerker op je nemen.

inPreventie: kennis en hulp voor preventiemedewerkers

Meer weten over de taak van de preventiemedewerker en hoe je het organiseert in je bedrijf. Neem dan eens een kijkje op de website van inPreventie. InPreventie is een netwerk voor en door preventiewerkers en specialisten waarin brancheorganisaties, opleiders, uitgevers en belangenorganisaties oplossingen en middelen delen. Eén centrale plek waar de arbowet is gekoppeld aan kennis uit de praktijk.