7 december 2021 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Importeisen dierlijke bijproducten aangepast

In het kader van de implementatie van de nieuwe diergezondheidswetgeving zijn de importeisen (HC) voor dierlijke bijproducten aangepast. Hierdoor wijzigen een aantal certificaten voor dierlijke bijproducten voor gebruik buiten de voederketen, voor dierlijke bijproducten voor diervoeder en voor dierlijke bijproducten gesmolten vetten en visolie. Dit kondigde de NVWA onlangs aan. 

De nieuwe certificaten zijn te vinden in verordening 2021/1891. Er geldt voor deze nieuwe wetgeving een overgangstermijn t/m 31 mei 2022, mits de oude certificaten afgegeven en ondertekend zijn voor 31 maart 2022.