29 april 2022 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Internetconsultatie gestart over coronabelastingschulden

Op 26 januari 2022 is de motie Mulder aangenomen in de Tweede Kamer. Met deze motie wordt de regering gevraagd om in gesprek te gaan met het bedrijfsleven over de problemen die spelen rond het aflossen van uitgestelde belastingschulden. Inmiddels is hiervoor een internetconsultatie gestart. Hiermee wil de regering een nog beter beeld krijgen hoe bedrijven die door de coronacrisis zijn getroffen, ondersteund kunnen worden.

Veel ondernemers hebben te maken gehad met beperkende coronamaatregelen en hebben gebruikgemaakt van uitstel van belastingbetaling. Deze opgebouwde belastingschuld mag in 5 jaar tijd worden afgelost vanaf 1 oktober 2022. Vanaf 1 april 2022 zijn ondernemers die belastinguitstel hebben gekregen ook weer verplicht zijn om aan hun reguliere betalingsverplichtingen te voldoen. 

MKB-Nederland zal een overkoepelende reactie geven op deze consultatie, maar het is belangrijk om als bedrijf zelf ook duidelijk te maken wat er fout is gegaan, wat er beter zou kunnen en wat de gevolgen daarvan zijn. Je reactie kan je insturen tot 9 mei.