03 december 2013 | Dossier:

Invoering positieflijst uitgesteld tot 1 juli 2014

Positieflijst

De positieflijst voor zoogdieren gaat nog niet per 1 januari 2014 gelden. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) wacht nog op een advies over de voorwaarden waaronder sommige dieren gehouden moeten worden. Tijdens het Nota-overleg Dierenwelzijn op 2 december meldde Dijksma dat ze ernaar streeft de positieflijst een half jaar later in te laten gaan, dus per 1 juli 2014.

Saillant detail was de uitspraak van Dijksma dat ‘Dibevo niet helemáál zijn zin krijgt’. Daaruit valt af te leiden dat de kans groot is dat Dibevo op veel punten wel zijn gelijk zal krijgen.

Dijksma heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden gevraagd om een zienswijze uit te brengen over de aanvullende voorwaarden voor het houden van zoogdieren die op de positieflijst en op de ‘onder voorwaarden te houden’ lijst staan. De Raad verwacht half december een tussentijdse versie van zijn zienswijze op te leveren, en een definitieve versie in het voorjaar van 2014.

Bron: RDA