10 december 2021 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Invoering uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel

In het kader van de milieudoelstellingen die de overheid heeft vastgesteld voor 2050 zijn er extra maatregelen op komst voor bedrijven die textiel in de handel brengen. Die extra maatregelen moeten ervoor zorgen dat er meer textiel recyclebaar wordt en er daardoor minder afval ontstaat en minder grondstoffen nodig zijn voor de productie van nieuw textiel.

De maatregelen legt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vast in de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) waar op dit moment de voorbereidingen voor worden getroffen. De UPV moet ingaan per 2023 en maakt bedrijven die textiel in de handel brengen verantwoordelijk voor de recycling en hergebruik van hun producten. Zo moeten er meer recyclebare grondstoffen worden gebruikt in het productieproces en moet er worden geregistreerd hoe dit bereikt wordt.

In onze branche is het gebruik van textiel zeer beperkt maar wanneer jouw onderneming hiermee te maken heeft, dan kun je via een internetconsultatie reageren op het wetsvoorstel. Dit kan tot 2 januari 2022. De reacties zullen gebruikt worden ter verbetering van deze regeling, voordat hij in werking treedt.