11 december 2017 | Dossier: Klanten, Veiligheid,

Is het verplicht om de stoep voor je bedrijf sneeuwvrij te houden?

Ongetwijfeld ben je vandaag in de weer (geweest) om de stoep voor je winkel of bedrijfspand sneeuw- en ijsvrij te maken. Zeker in een winkelstraat is een spekgladde stoep bepaald geen klantentrekker. Maar buiten dat: is het verplicht om in de weer te gaan met bezem, strooizout en sneeuwschuiver?

Sneeuw in de winkelstraat

Tot een aantal jaren geleden beschikte vrijwel elke gemeente over een Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) met de verplichting dat iedereen zijn eigen stoep sneeuw- en ijsvrij moest houden. In de praktijk bleek deze verplichting moeilijk te handhaven en daardoor hebben de meeste gemeenten hem helemaal afgeschaft. In zijn algemeenheid geldt dat het schoonmaken van de stoep een eigen verantwoordelijkheid is van de ondernemer, de eigenaar of (ver)huurder van een perceel. Van hem of haar wordt verwacht dat hij de toegang tot zijn perceel zo veilig en toegankelijk mogelijk houdt. En zeg nou zelf: je wilt toch niet dat je klanten voor je winkel een schuiver maken?

Verbod op veroorzaken van gladheid

Ook al bestaat in veel gemeenten geen verplichting meer tot het sneeuw- en ijsvrij houden van stoepen; het kan wel zo zijn dat er een verbodsbepaling geldt voor het veroorzaken van gladheid. Zo kan het verboden zijn om bij (dreigende) vorst je (bedrijfs)auto te wassen of de stoep voor je winkel- of bedrijfspand te schrobben. De ervaring leert dat gemeenten deze bepaling, wanneer daar sprake van is, wel handhaven.

Wat kun je van de gemeente vragen

Gemeenten hebben in redelijkheid een onderhoudsplicht voor wegen waarvan zij de wegbeheerder zijn. Dat wil in geval van sneeuw en ijzel zeggen dat zij voor doorgaande en belangrijke wegen maatregelen nemen, bijvoorbeeld door het strooien van zout. Het is echter voor een gemeente vaak niet mogelijk om alle wegen sneeuw- of ijsvrij te houden.

Foto: Flickr/Kristoffer Trolle