23 mei 2013

Jongeren en vakantiewerk in 2013

Vakantiewerk in een dierenpension of dierenwinkel. Er zijn regels voor jongeren.

Voor jongeren gelden speciale regels over de werk- en rusttijden en het type werk dat ze verrichten. Deze regels verschillen per leeftijdscategorie. Jongeren van 13 tot 16 jaar mogen buiten schooltijd en in vakanties onder voorwaarden werken. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zonder meer werken.

Vakantiewerk

U mag jongeren buiten schooltijd en in schoolvakanties meer uren laten werken dan in schoolweken. In de brochure Vakantiewerk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leest u onder andere wat voor vakantiewerk jongeren mogen doen en hoe lang en op welke dagen ze mogen werken.

Eigen onderneming

Jongeren onder de 16 jaar mogen geen eigen onderneming hebben. Jongeren tussen de 16 en 18 mogen dat wel, maar hebben hiervoor een handlichting van de kantonrechter nodig.