6 juli 2022 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Kabinet presenteert nieuwe positieflijst zoogdieren

Toeval of niet? Terwijl Dibevo-voorzitter Gijs van den Assum en Dibevo-secretaris Henk van Houwelingen een onderhoud hadden met LNV-minister Henk Staghouwer, werd de huis- en hobbydierenlijst gepresenteerd, in onze branche beter bekend als ‘de positieflijst zoogdieren’. In tegenstelling tot vorige ‘positieflijstpogingen’ is deze lijst tot stand gekomen zonder de expertise van Dibevo en andere dieren(welzijns)organisaties. En dat verklaart ook meteen waarom er maar 30 soorten op de lijst staan. Dat betekent dat andere zoorgdiersoorten vanaf 1 januari 2024 niet meer gehouden mogen worden.

Russische dwerghamster
De Russische dwerghamster staat *niet* op de nieuwe huis- en hobbydierenlijst

Wel geldt er een ruime overgangsperiode. Mensen die op 1 januari 2024 een dier hebben dat niet op de lijst staat, mogen dit dier houden of elders onderbrengen tot het dier overlijdt. Dit heeft onder andere als doel om te voorkomen dat mensen de dieren loslaten in de natuur, wat schadelijk kan zijn voor ecosystemen, het welzijn van de dieren en de veiligheid van de mens. Met de inwerkingtreding van de nieuwe lijst per 1 januari 2024 wordt er ook een ruime tijd gegeven voor dierhouders en – verkopers om hun bedrijfsvoering aan te passen, zo stelt het kabinet.

Beoordeling

De huis- en hobbydierenlijst is tot stand gekomen door een adviescollege van onafhankelijke wetenschappers. Het college heeft meer dan 300 zoogdiersoorten die in Nederland worden gehouden, beoordeeld op risicofactoren voor dierenwelzijn, en mogelijke risico’s voor de gezondheid en veiligheid van de mens (zoals letsel en zoönosen). Hoe die beoordeling in zijn werk is gegaan, staat in het document ‘Zoogdieren beoordeeld - het biologisch fundament voor de Huis- en Hobbydierlijst zoogdieren’.

Nog niet definitief

De huis- en hobbydierenlijst wordt pas definitief van kracht als de Tweede Kamer ermee akkoord gaat. Dat is nu nog niet het geval. We houden je op de hoogte.

Standpunt Dibevo

Dibevo heeft als standpunt dat in beginsel ieder dier gehouden kan worden, op voorwaarde dat aan houderijvoorschriften wordt voldaan en daarmee een minimaal niveau van dierenwelzijn is geborgd. Het ministerie van LNV vindt de houderijvoorschriften van toegevoegde waarde, maar niet voldoende. Dibevo was in ieder geval onaangenaam verrast door deze gang van zaken en heeft dat ook kenbaar gemaakt. Wij buigen ons nu over de stukken en komen daar nog op terug, maar een eerste indruk laat zien dat dit voor onze sector onacceptabel is.

Soorten op de huis- en hobbydierenlijst

Soort (Nederlands) Soort (Latijn)
Afrikaanse dwergrelmuis Graphiurus murinus
Algerijnse gerbil Gerbillus nanus
Alpaca Vicugna pacos
Bleke gerbil Gerbillus perpallidus
Bruine rat Rattus norvegicus
Bunzing Mustela putorius
Cavia Cavia porcellus
Chinese dwerghamster Cricetulus barabensis / griseus / pseudogriseus
Chinese waterree Hydropotes inermis
Dwergrenmuis Gerbillus amoenus
Ezel Equus asinus
Fret Mustela putorius
Geit Capra aegagrus hircus
Goudhamster Mesocricetus auratus
Grote Egyptische renmuis Gerbillus pyramidum
Harrington's gerbil Taterillus harringtoni
Hond Canis lupus
Huiskat Felis silvestris catus
Huismuis Mus musculus
Kameel Camelus bactrianus
Konijn Oryctolagus cuniculus domesticus
Lama Lama glama
Mongoolse gerbil Meriones unguiculatus
Noordafrikaanse renmuis Gerbillus garamantis
Paard Equus caballus
Rund Bos taurus
Schaap Ovis aries
Varken Sus scrofa
Waterbuffel Bubalus arnee bubalis
Woestijnslaapmuis Eliomys melanurus


Lees ook: Huis- en hobbydierenlijst schaadt dierenwelzijn (persbericht, 8 juli 2022)