23 juni 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering,

Kan je bedrijfsvoering duurzamer? Doe een gratis quickscan!

Zou je je bedrijf duurzamer kunnen laten draaien door materialen te hergebruiken? Het Retail Innovation Platform (het platform van Hogescholen in Nederland voor praktijkgericht onderzoek naar retailinnovatie) biedt een quickscan aan waarmee je samen met studenten onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om je bedrijfsvoering circulair of ieder geval duurzamer te maken.

Circuliare quickscan

De quickscan vindt plaats in blok 1 van het komende schooljaar, van eind augustus t/m oktober. Idee is dat een groepje van 3 tot 5 studenten drie keer je bedrijf bezoekt. De 1e keer in tweede helft van september,de 2e keer begin oktober en de derde keer eind oktober. Afhankelijk van de coronasituatie gaat dit al dan niet online gebeuren. Iedere sessie duurt ca. 2 tot 4 uur.

Bedrijfsbezoeken

Bij het eerste bezoek zullen de studenten een presentatie geven over wat circulair inhoudt en maken ze kennis met de organisatie en kan er wellicht een rondleiding volgen. Samen met jou en/of je medewerkers gaan de studenten de in- en uitgaande materiaalstromen (inclusief afvalstromen/energie etc.) in kaart brengen. Dit doen zij onder andere met interviews.
 
Bij het tweede bezoek presenteren de studenten ideeën over de mogelijkheden die zij ontdekt hebben en welk vervolg geadviseerd wordt. De focus ligt daarbij op materiaalstromen en concrete, kortetermijn-mogelijkheden voor verduurzaming daarvan. Je kunt dan samen met de studenten overleggen welk idee of ideeën door de studenten verder uitgewerkt zullen worden.
 
Tijdens de laatste sessie presenteren de studenten de uitgewerkte ideeën uit sessie 2. Dat kan je bedrijf het duwtje geven om de adviezen ook echt uit te gaan voeren. Ook zullen de studenten dit moment gebruiken om samen met jou naar je huidige businessmodel te kijken: hoe duurzaam is je verdienmodel in de toekomst?

Wat levert het je op?

• Kennis over wat circulair precies inhoudt
• Concrete ideeën over duurzamer maken van bepaalde materiaalstromen
• Sparringsessie over duurzaamheid van je verdienmodel
• En bovenal: een bijdrage aan het onderwijs!

Meer weten? Geef dan je naam en bedrijfsnaam door via info@dibevo.nl. Wij brengen je dan in contact met een van de betrokken docenten.

Foto: Zeronaut.be via Flickr