15 augustus 2016 | Dossier: Dierenwelzijn

Dodelijke konijnenziekte RHD2 verspreid over heel Nederland

Het zeer besmettelijke en dodelijke konijnenvirus RHD2 dat vorig jaar voor het eerst opdook in Nederland, heeft zich inmiddels over heel het land verspreid. In bijna alle provincies zijn dode konijnen aangetroffen. De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht spreekt van 'uitgebreide acute sterfte' onder zowel wilde als gehouden konijnen.

konijn

Exacte gegevens over het spreidingsgebied en aantallen slachtoffers zijn niet bekend, onder andere omdat er geen centrale registratie is van sterfte onder tamme en wilde konijnen én omdat overleden konijnen niet altijd worden onderzocht.

Geen behandeling, wel vaccins

RHD staat voor Rabbit Hemorrhagic Disease en is ook bekend als VHD. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus dat leverontsteking veroorzaakt, waardoor inwendige bloedingen ontstaan. Er is nog geen behandeling tegen RHD2, maar er zijn wel vaccins. Die moeten uit het buitenland worden gehaald, omdat er nog geen Nederlandse geregistreerde vaccins zijn.

Verspreiding over Europa

In 2010 is de nieuwe virusvariant RHD2 voor het eerst vastgesteld in Frankrijk. Daarna heeft het zich langzaam over Europa verspreid. Behalve in Frankrijk komt RHD2 in elk geval ook voor in België, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal, Malta, Noorwegen, Zweden, Tunesië en het Verenigd Koninkrijk. Aan dat rijtje moet Nederland nu dus toegevoegd worden.

Impact op konijnenpopulatie

Volgens onderzoekers van het Dutch Wildlife Health Centre is niet goed te voorspellen wat de impact van de ziekte op de konijnenpopulatie in Nederland zal zijn. Toen RHD voor het eerst opdook in Nederland, in 2003, liep de konijnenstand met 75 procent terug.

Meer informatie

Op de website van het Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht komt doorlopend nieuwe informatie beschikbaar. Kijk ook naar de tips en waarschuwingen onder het kopje ‘Voor opvangorganisaties van konijnen’.