15 december 2016 | Dossier: Ledennieuws,

Laroy Group en Erwin Van Tendeloo realiseren doorstart met Flamingo Pet Products NV

Laroy Group en Erwin Van Tendeloo hebben een akkoord bereikt met de curator om een doorstart te realiseren van het failliete Karlie Flamingo NV. Erwin Van Tendeloo (de zoon van stichter René van Tendeloo) en Laroy Group gaan samen investeren in het bedrijf Flamingo Pet Products NV. Per directe ingang wordt alles in gereedheid gebracht om het voormalige Flamingo in zijn oude glorie te herstellen.

Flamingo doorstart

Met een weloverwogen plan voor expansie en groei zijn beide investeerders ervan overtuigd dat ze de periode van instabiliteit en onzekerheid achter zich kunnen laten. Ze zetten deze stap vanuit hun jarenlange ervaring met de successen van Laroy Group en het toenmalige Flamingo en vanuit de overtuiging dat er binnen de sector van accessoires voor huisdieren nog voldoende ruimte is om een sterk groeiverhaal neer te zetten.

Flamingo Pet Products NV wordt een ‘stand-alone’ bedrijf binnen de Laroy Group, waarvan de activiteiten geleid zullen worden vanuit Geel. Vanuit deze invalshoek was het voor Laroy Group belangrijk om de voormalige eigenaar Erwin Van Tendeloo mee aan boord te hebben.

De operationele leiding komt in handen van Guy Toremans, die met zijn jarenlange ervaring als COO binnen Laroy Group over de nodige capaciteiten beschikt om het bedrijf internationaal op de kaart te zetten. Hij zal hierin bijgestaan worden door Erwin Van Tendeloo. Beiden hebben een duidelijke visie en strategie voor de komende jaren, gebaseerd op de kernwaarden: service, productkennis en ondersteuning van de klanten.

Het nieuwe Flamingo Pet Products NV zal meer dan 70 werknemers tewerkstellen en kan hiervoor terugvallen op de ervaring en kennis van heel wat oud-werknemers.