15 oktober 2019 | Dossier: Bedrijfsvoering, Wet- en regelgeving

LET OP! Per 1 november eHerkenning niveau 3 noodzakelijk

Als ondernemer zul je steeds vaker eHerkenning van minimaal niveau 3 nodig hebben om in te loggen bij overheidsdiensten als de Belastingdienst en het UWV. Heb je dat nog niet geregeld? Doe dat dan meteen om te voorkomen dat je bijvoorbeeld geen werknemers ziek kunt melden.

eHerkenning: sleutel tot overheidsdiensten

eHerkenning is een digitale sleutel (inlognaam en wachtwoord) waarmee ondernemers toegang krijgen tot de online dienstverlening van overheidsorganisaties. Met één inlogmiddel kun je veilig en online zakendoen met de Rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen en andere publieke organisaties. eHerkenning is de opvolger van DigiD voor bedrijven.

eHerkenning verplicht

Instanties stellen het gebruik van eHerkenning steeds vaker verplicht. Vanaf 1 november moet je eHerkenning niveau 3 hebben om in te loggen op het werkgeversportaal van het UWV. Bij de belastingdienst heb je eHerkenning nodig om btw-aangifte te doen of een douanevergunning aan te vragen. Maar ook voor het aanvragen van een subsidie of voor het aanvragen van een VOG-verklaring voor een werknemer is eHerkenning nodig. Het is dus belangrijk dat je snel overgaat tot de aanschaf en het gebruik ervan.

Ik heb geen eHerkenning

Als je nog geen eHerkenning hebt aangevraagd, doe dat dan meteen en neem contact op met een van de zes erkende leveranciers

Ik heb wel eHerkenning

Heb je wel al eHerkenning? Controleer dan of deze voldoet aan de betrouwbaarheidsniveau EH3 of EH4. Als het betrouwbaarheidsniveau van jouw eHerkenning EH1, EH2 of EH2+ is, neem dan contact op met de leverancier van de eHerkenning om het niveau op te schalen.

Het opschalen van je betrouwbaarheidsniveau is belangrijk, omdat je anders nog geen gebruik kunt maken van de werkgeversportaal van het UWV. Had je al of heb je inmiddels het juiste betrouwbaarheidsniveau verkregen, dan vraag je als laatste stap bij diezelfde leverancier nog de juiste machtigingen op voor het werkgeversportaal. Vervolgens kan je dit taakje weer afvinken van jouw to-dolijst. 

Op de website van het UWV kun je meer informatie lezen over eHerkenning. Ook bijvoorbeeld over het machtigen van derden.