15 oktober 2019 | Dossier: Klanten, Personeel, Veiligheid,

Winkeldief komt nog veel te makkelijk weg

Ondernemers doen steeds minder aangifte van winkeldiefstal. Het kost te veel tijd en winkeliers hebben geen vertrouwen in een goede afwikkeling. Dat blijkt uit een onderzoek onder de leden van retailorganisatie Vakcentrum.

Winkeldief

Negen van de tien winkels wordt regelmatig geconfronteerd met winkeldiefstal. Een op de vijf ondernemers wordt zelfs iedere dag (meermalen) bestolen. In bijna de helft van de winkels was er het afgelopen jaar sprake van agressie en geweld. Een kwart van de ondernemers meldt vernielingen.

Aangifte kost te veel tijd en ondernemers horen niets terug

Eén op de drie ondernemers doet geen aangifte (meer) van winkeldiefstal. Als belangrijkste reden noemen de ondernemers dat het te veel tijd en moeite kost. Daarbij wordt ook aangegeven dat men er nooit meer iets over terug hoort of dat de politie onvoldoende bereikbaar is. Ook vinden winkeliers dat de straffen te laag zijn.

Eén op de drie ondernemers geeft aan dat zelfs bij een ‘heterdaadje’ niet altijd de politie wordt gebeld. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat het vaak te lang duurt voordat de politie arriveert en de winkelier ‘in afwachting van’ de verdachte moet vasthouden.

Fraude eigen personeel

Ook van fraude door eigen personeel wordt lang niet altijd aangifte gedaan. Detailhandel Nederland en de stichting Fraude Aanpak Detailhandel hebben daarom het initiatief genomen tot de oprichting van een digitaal aangifteloket. Om nieuwe medewerkers te checken op interne fraude, kunnen bedrijven terecht bij het Waarschuwingsregister van de stichting FAD. Daar wordt personeel geregistreerd dat ontslagen is in verband met fraude. Voorwaarde voor registratie is dat er aangifte is gedaan. Om de aangifte voor MKB-ondernemers zo eenvoudig mogelijk te maken, wordt samen met de regionale politie in Leidschendam een pilot gestart. Daarbij hoeven MKB-ondernemers die een medewerker in het Register op willen laten nemen, niet meer zelf naar de politie om aangifte te doen.