29 maart 2022 | Dossier: Wet- en regelgeving,

LID deelt boetes uit vanwege ontbrekende vakbekwaamheidspapieren

Dibevo ontvangt berichten dat de LID scherp en intensief controleert of bedrijven in de huisdierenbranche hun vakbekwaamheidspapieren op orde hebben. Sterker nog: er worden op dit moment forse boetes opgelegd aan bedrijven die nog steeds niet voldoen aan wettelijke vakbekwaamheidseisen. Bedragen van 3.000 euro zijn geen uitzondering. Daarbij blijft geen enkel bedrijf buiten schot: de LID controleert bij zowel winkels als dierenpensions en fokkers.

Cavia’s

Dus daarom drukken we je nogmaals op het hart: zorg ervoor dat je voldoet aan het Besluit houders van dieren en de wettelijke vakbekwaamheid. Dat moet feitelijk al sinds juli 2014, maar er gold een overgangstermijn tot 1 juli 2020. Je hebt dus echt geen excuus meer om hier niet aan te voldoen en dat verklaart ook de boetes die nu worden opgelegd.

Voor alle duidelijkheid: iedereen die bedrijfsmatig huisdieren verkoopt, aflevert, opvangt of fokt, moet kunnen aantonen dat hij in bezit is van een bewijs van vakbekwaamheid voor de diergroepen die worden verkocht of opgevangen. Het hoeft niet de eigenaar te zijn die een vakbekwaamheidsbewijs voor een bepaalde diergroep in bezit heeft. Dat kan bijvoorbeeld ook de bedrijfsleider of een andere medewerker zijn.

Lees ook deze tips over hoe te reageren bij een bezoek van NVWA of LID.