14 december 2014 | Dossier:

Maatregelen vogelgriep versoepeld: wat mag er weer?

Vogelgriep - versoepeling maatregelen

Vanaf maandag 15 december worden de maatregelen om de vogelgriep te bestrijden weer versoepeld. In dit bericht lees je wat dat betekent voor houders van niet-commercieel gevogelte. Voor gevogelte en dieren afkomstig van of bestemd voor een bedrijf met commercieel gevogelte, gelden speciale regels. Hetzelfde geldt voor bedrijven binnen de 10 km-zone van een uitbraak die minder dan 30 dagen geleden heeft plaatsgevonden.

Even nog de definitie

Commercieel gehouden gevogelte: gevogelte bestemd voor de productie van vlees, eieren of andere producten, voor het uitzetten in het wild, of het fokken van gevogelte voor deze doeleinden, met de bedoeling geld te verdienen;
Hobbygevogelte – dus gevogelte niet bedoeld voor de commerciële productie van vlees, eieren of andere producten of om in het wild uit te zetten of gevogelte dat gefokt wordt voor deze doeleinden – valt dus niet onder deze definitie. Dat betekent dat hobby- en parkvogels niet onder deze definitie vallen.

Wat mag er weer

NB: Dit is geen officiële bekendmaking. Je kunt er geen rechten aan ontlenen. Bij twijfel geldt de (bijgesloten) regelgeving. Citaten uit de regelgeving zijn cursief weergegeven zodat je kunt zien waarop de opmerkingen zijn gebaseerd.