3 november 2020 | Dossier: Personeel, Veiligheid, Wet- en regelgeving,

Meer coronatesten en snellere uitslagen

Het testen op grote schaal en het krijgen van een snelle uitslag is cruciaal om het coronavirus onder controle te krijgen én daarmee economische en maatschappelijke activiteiten (weer) door te kunnen laten gaan. Door de strengere maatregelen wordt de noodzaak hiervoor steeds groter.

Coronatest

Na meldingen van leden dat werknemers onnodig lang thuis zouden zitten en uiteindelijk met een negatieftest na 1 week weer aan het werk konden, heeft Dibevo bij MKB Nederland aangedrongen op actie rondom het testbeleid van de overheid. Vanuit MKB Nederland is met een consortium van bedrijven een plan gemaakt om op een aantal plaatsen in Nederland grote snelteststraten te realiseren. Dit wordt nu snel uitgerold.

Testvolume verder opvoeren

Wat Dibevo betreft gaat het testvolume nog veel verder omhoog, zodat ook geen onderscheid meer hoeft te worden gemaakt tussen doelgroepen. Dan is er ook ruimte om preventief te testen met een snelle uitslag, zodat via die weg economische activiteiten weer breed kunnen worden opgestart.

Het nieuwe testbeleid roept nog wel veel vragen op bij werkgevers. Om hieraan tegemoet te komen verwijzen wij naar de Q&A-pagina van MKB NL.