15 februari 2016 | Dossier:

Meer weten over zoönosen bij gezelschapsdieren? Volg de nieuwe e-learningmodule

e-learning over zoönose

Een zoönose... Wat is dat ook alweer? Zoönosen zijn ziekten die kunnen overgaan van dieren op mensen. Medewerkers van dierenspeciaalzaken en dierenasiels komen veel in aanraking met dieren en hebben daardoor een hogere kans op een zoönose. Meestal kun je voorkomen dat je ziek wordt van dieren, door bijvoorbeeld je handen te wassen als je een dierverblijf hebt schoongemaakt.

Onderzoek

De GGD Hart voor Brabant heeft samen met de Faculteit Diergeneeskunde onderzoek gedaan naar de kennis van dierenspeciaalzaken over zoönosen en hygiëne. Via een steekproef in de provincie Noord-Brabant zijn 26 dierenspeciaalzaken en 4 dierenasiels geselecteerd voor een interview.

Twintig (77%) dierenspeciaalzaakmedewerkers kenden het begrip ‘zoönose’ niet. Vier (15%) dierenspeciaalzaakmedewerkers en alle dierenasielmedewerkers hadden ooit zelf een zoönose; vaak ringworm. Psittacose (papegaaienziekte) en giardia zijn beide één keer benoemd. Tien (40%) dierenspeciaalzaken hadden richtlijnen voor hygiëne en preventie van (dier)ziekten. Acht (27%) dierenspeciaalzaken en -asiels geven voorlichting over zoönosen aan de klant.

E-learningmodule

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft Edupet een e-learningmodule ontwikkeld. De module is te vinden op YouTube en duurt 19 minuten. Experts leggen uit wat zoönosen zijn, hoe ze worden overgebracht en hoe je kan voorkomen dat je besmet wordt. Een specifieke uitleg van een aantal ziekten zoals kattenkrabziekte, ziekte van Lyme, huidschimmels, toxoplasma enz. zijn opgenomen in de module.