07 december 2015 | Dossier:

Minimumloon gaat omhoog per 1 januari 2016

Loon

Per 1 januari 2016 gaan de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder omhoog naar:

  • € 1.524,60 per maand
  • €    351,85 per week
  • €      70,37 per dag

Brutobedragen per leeftijd

Op Rijksoverheid.nl vind je een tabel met de brutobedragen van het wettelijk minimumloon per leeftijd.