12 december 2016 | Dossier: Bedrijfsvoering, Personeel,

Minimumloon gaat omhoog per 1 januari 2017

Minimumlonen per 1 juli 2016

Per 1 januari 2017 gaan de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder omhoog naar:

  • € 1.551,60 per maand
  • €    358,05 per week
  • €      71,61 per dag

Brutobedragen per leeftijd

Op Rijksoverheid.nl vind je een tabel met de brutobedragen van het wettelijk minimumloon per leeftijd.