06 juni 2016 | Dossier: Personeel

Minimumloon gaat omhoog per 1 juli 2016

Minimumlonen per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 gaan de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder omhoog naar:

  • € 1.537,20 per maand
  • €    354,75 per week
  • €      70,95 per dag

Brutobedragen per leeftijd

Op Rijksoverheid.nl vind je een tabel met de brutobedragen van het wettelijk minimumloon per leeftijd.