02 juni 2016 | Dossier: Marktinformatie

Meer dan helft wereldbevolking heeft een huisdier

Kat in het groen

Wereldwijd gezien is meer dan de helft van de bevolking in het bezit van minimaal één huisdier. De hond is het meest voorkomende huisdier (33%) gevolgd door een kat (23%) en vis (12%). Meer vrouwen dan mannen hebben een hond of kat.

Deze en andere cijfers zijn afkomstig uit het online GfK-onderzoek onder 27.000 respondenten uit 22 landen. Zij kregen de volgende vraag voorgeschoteld: ‘Heb je momenteel een van de volgende huisdieren (hond, kat, vis, vogel, anders) bij je wonen, zo ja welke?’

Huisdieren in het buitenland

Volgens de uitkomsten van het GfK-onderzoek heeft Zuid-Amerika de meeste huisdierbezitters, zowel in Argentinië als in Mexico heeft 80% van de bevolking een huisdier. In Zuid Korea komen de minste huisdieren voor (31%). Brazilië volgt daarna met 75%. In de Aziatische landen wonen de minste huisdierbezitters. Zuid Korea staat onderaan met 31%, gevolgd door Hong Kong (35%) en Japan (37%).

Hond op het strand

In Rusland, Frankrijk en de VS is de kat het meest geliefde huisdier. In Argentinië, Brazilië en Mexico blijkt de hond het meest favoriet. De vis staat op de eerste plaats in China, en in Turkije heeft het merendeel een vogel als huisdier.

Vrouwen vs. mannen

In Nederland hebben meer vrouwen dan mannen een hond (27% vs 23%) of kat (28% vs 23%). Een vis is een meer geliefd huisdier bij mannen (13% vs 9%). Bij mannen en vrouwen komt de vogel nagenoeg even vaak voor (6% man vs 7% vrouw). Meer vrouwen dan mannen hebben een ander huisdier (11% vs 6%).

De kat (26%) of hond (25%) zijn volgens het GfK-onderzoek de meest voorkomende huisdieren. Op de derde plaats staat de vis (11%), gevolgd door de vogel (7%) of anders (8%).

Parkiet

Onderzoek van Dibevo en NVG

Hoewel de cijfers iets verschillen, komt de GfK top-3 van huisdieren in Nederland wel overeen met de resultaten van het onderzoek naar de huisdierenpopulatie in Nederland dat vorig jaar uitgevoerd is in opdracht van Dibevo en NVG. Dat onderzoek vond plaats onder 7.500 huishoudens en bevat ook informatie over het aantal huisdieren per huishouden, de verkoopkanalen van diervoeders en voor welke opvang huisdiereigenaren kiezen als ze op vakantie gaan.

Onderzoek in 22 landen

GfK heeft het online-onderzoek uitgevoerd onder 27.000 consumenten, ouder dan 15 jaar, in 22 landen. Het veldwerk is uitgevoerd in de zomer van 2015 en de data zijn gewogen op de demografische samenstelling van de online populatie 15+ in ieder land. De landen die meegenomen zijn in dit onderzoek zijn Argentinië, Australië, België, Brazilië, Canada, China, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Polen, Rusland, Zuid Korea, Spanje, Zweden, Turkije, Engeland en Amerika.