09 november 2011 | Dossier:

Minimumloon stijgt per 1 januari 2012

Minimumloon

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2012.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2012:

  • € 1.446,60 per maand
  • €    333,85 per week
  • €      66,77 per dag

Kijk voor een overzicht van alle bedragen op de website van het ministerie van SZW.

Bron: rijksoverheid.nl