8 november 2012

Minimumloon stijgt per 1 januari 2013

Dibevo informeert over het minimumloon 2013

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2013.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2013:

  • € 1.469,40 per maand
  • €    339,10 per week
  • €      67,82 per dag

Kijk voor een overzicht van alle bedragen op de website van het ministerie van SZW.

Bron: rijksoverheid.nl