10 juni 2020 | Dossier: Personeel, Wet- en regelgeving,

Minimumloon stijgt per 1 juli 2020

Heb jij personeel in dienst dat je wettelijk minimumloon uitbetaalt? Weet dan dat per 1 juli 2020 de wettelijke brutominimumloonbedragen stijgen.

Minimumlonen per 1 juli 2020

Het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2020:

€ 1.680,00 per maand
€    387,70 per week
€      77,54 per dag

Brutobedragen per leeftijd

Op Rijksoverheid.nl vind je een tabel met de brutobedragen van het wettelijk minimumloon per leeftijd.