12 december 2023 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Minister komt met positieflijstuitzondering voor damherten en edelherten

Demissionair minister Piet Adema van LNV heeft in al zijn wijsheid besloten om een permanente ontheffing zonder voorwaarden te verlenen voor het houden van edelherten en damherten, ook al staan deze dieren niet op de voorgenomen positieflijst. Dibevo is daar blij mee omdat dam- en edelherten in onze ogen al jaren verantwoord en succesvol gehouden worden. Maar dat geldt natuurlijk voor veel meer diersoorten. Hoe zit het daarmee?

hertenkamp

Maar eerst even dit: Dibevo is helemaal niet voor ontheffingen zonder voorwaarden. Wij vinden dat alle dieren op een goede manier gehouden moeten worden en dat je daarvoor best voorwaarden mag stellen aan de manier waarop dieren door particulieren gehouden worden. Zo kunnen we iets doen voor het welzijn van ALLE gehouden gezelschapsdieren.

Waarom staan dam- en edelherten niet op de positieflijst?

Volgens de beoordelingscommissie scoren beide soorten herten zowel in drie gezondheids- en welzijnsrisicoklassen als op ‘direct gevaar voor de mens’, dat is twee keer teveel risico. Nu zijn ons geen gevallen bekend waarbij mensen in Nederland ernstig gewond geraakt zijn door een damhert en zien de herten op de hertenweides er gezond en tevreden uit, maar goed: de wetenschap besliste anders en gelukkig zag onze minister in dat deze dieren veilig en met plezier voor mens en dier gehouden konden worden.

Andere soorten?

Dat laat natuurlijk wel de vraag open hoe het dan zit met al die andere soorten die ook niet op de positieflijst gekomen zijn, maar waarbij ook in de houderijpraktijk geen structurele problemen gezien worden.

Denk bijvoorbeeld aan de Russische dwerghamster. Die is zeker niet gevaarlijk voor de mens en scoort op net zoveel gezondheids- en welzijnsrisicoklassen. Sterker nog: een van de klassen waar deze soort op scoort, is een risico dat in de houderijpraktijk niet eens voorkomt. Iedereen houdt deze dieren binnen dus het feit dat ze niet tegen het Nederlandse klimaat kunnen, is voor deze soort geen enkel risico.

Dibevo hoort graag waarom er voor al die andere soorten geen algemene ontheffing verleend wordt.