25 mei 2018 | Dossier: Bedrijfsvoering,

MKB-dag in Brussel: nieuwe EU lobby agenda aangeboden

Op 22 en 23 mei organiseerde het Brusselse kantoor van MKB-Nederland en VNO-NCW een MKB-dag in Brussel. Tijdens dit programma spraken vertegenwoordigers van mkb-brancheorganisaties namens hun leden met afgezanten van EU-instellingen. De stand van zaken van het mkb in Europa en de vooruitzichten op het gebied van Europese wet- en regelgeving kwamen volop aan bod. De sprekers kregen ook de nieuwe EU-lobbyagenda van MKB-Nederland overhandigd.

MKB-dag Brussel
De vertegenwoordigers van mkb-brancheorganisaties met uiterst rechts op de foto Dibevo-secretaris Henk van Houwelingen.

Dossiers

Tijdens het programma kwamen verschillende Europese dossiers zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het mobiliteitspakket, regulering rondom online platforms, energietransitie, de Brexit en de groeiende invloed van China, aan bod. Ook werd vooruitgeblikt naar de Europese Parlementsverkiezingen van mei 2019, de wisseling van de Europese Commissie en de MKB-agenda voor de komende jaren.

Sterkere band

Deze geslaagde Brusselse MKB-dag zorgde voor zowel een sterkere band met de Brusselse politiek, als tussen de branches onderling. ‘Deze dag zou een vaste traditie moeten worden. Volgend jaar zou weer een MKB-dag mogen plaatsvinden, met nog meer branches,’ sprak Egbert Roozen, directeur VHG en voorzitter van het MKB Platform Europa na afloop.

Foto: bij de MKB-dag waren vertegenwoordigers aanwezig van INretail, Aannemersfederatie Nederland, GeoBusiness Nederland, BOVAG, Koninklijke Metaalunie, NBA, VACO, VHG, FOCWA Schadeherstel, VVJS, NVM, MKB-Midden, Bouwend Nederland, Dibevo en medewerkers van MKB-Nederland en kantoor Brussel.