18 mei 2015 | Dossier:

Mkb ziet brand, fraude, aansprakelijkheid en cybercrime als grootste risico’s

Brand: 2 jaar na een brand is de helft van alle bedrijven failliet

Brand, fraude, aansprakelijkheid en cybercrime, dat zijn volgens ondernemers in het midden- en kleinbedrijf de grootste bedrijfsrisico’s. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Rabobank onder 380 Nederlandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, met een omzet tussen de één en dertig miljoen euro.

Helft van bedrijven failliet na brand

Voor concrete risico’s zoals brand heeft het merendeel van de ondernemers zich verzekerd, maar de impact van brand op de bedrijfscontinuïteit wordt flink onderschat: slechts 1 op de 10 mkb’ers denkt dat brand leidt tot een faillissement. De praktijk leert echter dat binnen 2 jaar na een brand de helft van de bedrijven failliet is.

Paul Dirken, directeur Bedrijven van de Rabobank: “Brand betekent in veel gevallen dat het bedrijf een tijd stil ligt. De ondernemer heeft alle tijd en aandacht nodig voor wederopbouw, maar de klanten en de concurrentie zitten niet stil. En er is ook nog zoiets als de emotionele impact die een brand en de nasleep hebben op een ondernemer.”

Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek

 • Ondernemers zien als grootste risico’s voor het bedrijfsleven in het algemeen en voor het eigen bedrijf: fraude, aansprakelijkheid, cybercrime en brand. Opvallend is dat ondernemers brand als grootste risico zien voor het eigen bedrijf, en minder als risico voor andere bedrijven.
   
 • Voor de concrete risico’s, zoals brand, ziekteverzuim, inbraak en waterschade, is ‘verzekeren’ voor ondernemers de belangrijkste aanpak.
   
 • Voor de minder concrete risico’s zoals fraude, schade door cybercrime en imagoschade kiezen de ondernemers voornamelijk voor een preventieve aanpak: maatregelen nemen om te voorkomen dat de risico’s zich voordoen. Een kwart van de ondernemers geeft aan deze minder concrete risico’s liever te verzekeren; nu dragen ondernemers deze risico’s veelal zelf.
   
 • MKB’ers maken weinig gebruik van de expertise van een risicospecialist; slechts 30% doet dit wel.
   
 • Bijna een kwart van de mkb’ers heeft geen alternatief scenario in geval van brand.
   
 • De grootste onwetendheid van ondernemers in het mkb zit in het omgaan met product recalls en cybercrime.

Meer risicobewustzijn

Paul Dirken, directeur Bedrijven van de Rabobank: “Met alleen verzekeren zijn bedrijfsrisico’s lang niet altijd af te dekken. Het gaat om bewuste risicobeheersing. Wat gebeurt er als de data van je bedrijf op straat liggen? Is de continuïteit gewaarborgd bij arbeidsongeschiktheid? En wat te doen als je belangrijkste leverancier wegvalt? Daar kun je als ondernemer actie op ondernemen.

Waar concrete risico’s zoals brand worden verzekerd, geven ondernemers aan dat ze risico’s zoals cybercrime, fraude en aansprakelijkheid zoveel mogelijk willen beteugelen door preventie. En terecht, want voorkomen is beter dan genezen.”

Te rooskleurig

Ondernemers hebben een rooskleurig beeld van hun eigen risicosituatie en maken nauwelijks gebruik van risicospecialisten. Slechts 30% heeft de afgelopen vijf jaar wel eens advies gevraagd aan een risicospecialist. De helft van deze ervaringsdeskundigen vindt dit advies van toegevoegde waarde.

Bedrijfsrisico’s in kaart brengen

De Rabobank en Interpolis hebben het afgelopen jaar ruim 1.700 adviesgesprekken gevoerd met ondernemers over bedrijfsrisico’s. Meest opvallende uit deze gesprekken is dat 500 van deze ondernemers geen plan van aanpak hebben om bedrijfsrisico’s in kaart te brengen en te beheersen. Dirken: “Van de 294 gesignaleerde bedrijfsrisico’s is de helft te voorkomen door goed advies en slimme preventieve maatregelen.”