15 februari 2018 | Dossier: Wet- en regelgeving

9 vragen over de vakbekwaamheidseisen in het Besluit houders van dieren

De effecten van het ‘Besluit houders van dieren’ komen met grote kracht binnen in alle lagen van onze branche. Door dit besluit moeten ondernemers die bedrijfsmatig gezelschapsdieren houden, voortaan beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid. Wat betekent dat voor jou? Hieronder hebben we het allemaal nog eens op een rij gezet.

Uil - vakbekwaam of niet?

1) Sinds wanneer is het Besluit houders van dieren van kracht?

Sinds juli 2014

2) Wat is er veranderd?

Voortaan moet iedereen die bedrijfsmatig huisdieren verkoopt, aflevert, opvangt of fokt, kunnen aantonen dat hij vakbekwaam is. Zo’n bewijs van vakbekwaamheid krijg je door een opleiding te volgen bij een
Crebo-gecertificeerde instelling.

3) Waar kun je zo’n bewijs van vakbekwaamheid halen?

Bij het HKI (Huisdier Kennis Instituut), Aeres Training Centre Barneveld, Helicon of Clusius College.

4) Zijn ondernemers daar blij mee?

Sommige ondernemers hebben helemaal geen zin om terug naar de schoolbanken te gaan. Maar er zijn er veel die de veranderingen in het denken van de consument over dierenwelzijn begrijpen en die het juist een goede zaak vinden dat je goed geschoold moet zijn als je met dieren omgaat.

5) Voor wie gelden de vakbekwaamheidseisen?

Het bewijs van vakbekwaamheid is verplicht voor een beheerder die werkzaam is in een inrichting waar bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren plaatsvinden. Denk dus aan dierenspeciaalzaken, tuincentra, dierenpensions, groothandels maar ook fokkers die onder de noemer ‘bedrijfsmatig’ vallen.

De vakbekwaamheidseisen zijn verdeeld over vijf groepen:
• Honden en katten
• Overige zoogdieren
• Reptielen en amfibieën
• Vissen
• Vogels

6) Moet iedereen terug naar school?

Als je beschikt over een diploma dat geldig was binnen het ‘oude’ Honden- en kattenbesluit, en je ‘houdt’ alleen maar honden en of katten (dus je hebt een dierenpension), dan is er niets veranderd. Voor de andere diersoorten moet een diploma worden gehaald. Als je ervan overtuigd bent dat je kennis up-to-date genoeg is om aan de vakbekwaamheidseisen te voldoen, kun je je inschrijven voor het examen zonder een nadere opleiding gevolgd te hebben.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid dat onderwijs­instituten eerder door henzelf uitgegeven diploma’s herbeoordelen – dat doet het HKI in Bunnik op zogenoemde terugkomdagen door een bijscholingsdag – om na te gaan of jouw daarbij behorende kennis nog voldoet aan de eisen van nu. Als dat zo is, blijven die diploma’s gewoon geldig.

7) Hoeveel tijd gaat dat kosten?

Veelal een paar dagen per module. De verplichte stagedagen kunnen op het eigen bedrijf worden ingevuld.

8) Hoeveel tijd heb ik nog?

Er is een overgangsregeling. Die loopt tot juli 2020. Tot dat moment zijn de diploma’s die voor 1 augustus 2014 behaald zijn bij een Crebo-gecertificeerde instelling nog geldig. Dat betekent dat je tot 2020 de tijd hebt om de diploma’s die je vanaf dat jaar nodig hebt voor de verschillende diergroepen die je verkoopt, te behalen. In 2020 – en dat is sneller dan je denkt! – moet je dus je zaken op orde hebben. Als je dan je diploma’s voor de diergroepen die je verkoopt niet behaald hebt, moet je met de verkoop van die dieren stoppen!

9) Wat moet ik nu doen dan?

Was je al aantoonbaar actief als ondernemer – met andere huisdieren dan honden en katten – vóór 1 juli 2015? Dan is het aan te raden om je nú in te schrijven voor de cursussen die passen bij de diergroepen die je verkoopt. Dan heb je tot 1 juli 2020 de tijd om de benodigde diploma’s te behalen. Ook om – mocht het een keer niet lukken – een herexamen te doen.

Startte je vanaf 1 juli 2015 met bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren? Dan moest je vanaf de start een bewijs van vakbekwaamheid bezitten. Daar wordt op dit moment sterk op gecontroleerd. Nog geen diploma? Zorg er dan in ieder geval voor dat je je nu inschrijft voor de cursussen over de diergroepen die je verkoopt! Zodat je kunt aantonen dat je bezig bent met het voldoen aan je verplichtingen, want de controlediensten zijn onverbiddelijk.

Als je lid bent van Dibevo en je komt bij een controle in de problemen: neem contact met ons op. Wij proberen je dan te helpen. Maar dat kan alleen maar als je op dat moment al aantoonbaar ingeschreven staat voor de benodigde cursussen!

Update

Vraag: Hoeveel personen moeten er per bedrijf (of dierenafdeling van een tuincentrum) een bewijs van vakbekwaamheid hebben?

Antwoord: Volgens het Besluit houders van dieren moet er in het bedrijf iemand werkzaam zijn die over een erkend bewijs van vakbekwaamheid beschikt voor de diergroepen die in dat bedrijf worden verkocht of verzorgd, maar dat hoeft dus niet de eigenaar te zijn! Daarbij hoeft deze persoon echt niet de hele dag aanwezig te zijn.

De RVO zegt hierover: “De beheerder is degene die de dagelijkse leiding heeft, waarbij er gezien de definitie van beheerder in art. 3:5 van het Besluit van uitgegaan mag worden dat er een zekere continuïteit is in de aanwezigheid van deze vakbekwame beheerder op de locatie. Het is aan de ondernemer zelf om aan dit vereiste in zijn specifieke bedrijfsvoering uitvoering te geven.”