6 april 2023 | Dossier: Personeel, Wet- en regelgeving,

Nieuw beleid voor een beter werkende arbeidsmarkt

In juni 2021 kwam de SER met een advies voor een beter werkende arbeidsmarkt. Het kabinet heeft dit advies in overleg met sociale partners technisch uitgewerkt en zet nu het wetgevingstraject in gang. Dat heeft minister Van Gennip van SZW laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Dibevo heeft aangegeven dat het belangrijk is om de invoering in goed overleg met elkaar te laten plaatsvinden zodat het bedrijfsleven niet wordt overvallen, zoals is gebeurd bij de verhoging van het wettelijk minimumloon. 

De maatregelen moeten zorgen voor meer inkomenszekerheid voor specifieke groepen, bijvoorbeeld door een einde te maken aan draaideurconstructies van tijdelijke contracten en het afschaffen van het nulurencontract. Voor werkgevers betekent het maatregelenpakket meer wendbaarheid en duidelijkheid in geval van crisis en ziekte en zal er sneller sprake zijn van lagere WW-premies.

Betere balans

"Dit maatregelenpakket biedt een betere balans voor werkgevers en dat is ook hard nodig." vertelt Dibevo-secretaris Henk van Houwelingen. "Als het gaat om de loondoorbetaling bij ziekte zullen vooral kleinere werkgevers eerder duidelijkheid krijgen of ze met iemand verder kunnen of dat wordt ingezet op re-integratie elders. Dus ook of iemand vervangen moet worden. Na jaren van discussie eindelijk een goede stap vooruit. Verder helpen lagere WW-premies, die ook gelden bij basiscontracten voor onbepaalde tijd, een vaste aanstelling aantrekkelijker te maken en wordt de bewijslast bij mogelijke schijnzelfstandigheid omgekeerd."

Seizoensarbeid

Voor een specifiek deel van onze sector, de dierenpensions, pakt de continue reflex naar het tegengaan van flexibele arbeid tot nu toe niet zo goed uit. Met deze nieuwe maatregelen zet het kabinet in op het vaste contract als norm waarbij een eerste stap gezet wordt om de werkgeverslasten te verminderen. Een belangrijk winstpunt voor werkgevers is het behoud van de onderbrekingstermijn bij seizoensarbeid. Er is nu in ieder geval specifiek aandacht voor seizoensarbeid.

Hoe nu verder?

De belangrijkste maatregelen zijn verzameld op deze factsheet, maar we zijn er nog niet. De aangekondigde maatregelen worden nu in wetten omgezet en ook tijdens dat proces zullen voor- en tegenstanders invloed proberen uit te oefenen. De verwachting is dat een deel van de aangekondigde maatregelen in 2025 in werking zal treden. Wij houden deze ontwikkelingen scherp in de gaten en zullen je op de hoogte houden.