27 februari 2019 | Dossier: Dierenwelzijn

Nieuw instituut voor voedsel/voederveiligheid op 1 juni van start

Nederland krijgt een nieuw instituut voor de voedselveiligheid, het Wageningen Food Safety Research (WFSR). Het WFSR ontstaat als gevolg van de samenvoeging van het RIKILT Wageningen University & Research (230 medewerkers) en het Laboratorium voor Voedsel- en Voederveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (130 medewerkers). Het nieuwe instituut valt onder Wageningen University & Research en gaat op 1 juni 2019 van start.

Wageningen Food Safety Research

De twee organisaties zitten al geruime tijd in hetzelfde gebouw op de Wageningen Campus en werken al nauw samen. Door samenvoeging ontstaat een uniek instituut dat analyses, onderzoek en kennis combineert.

Wageningen Food Safety Research gaat bijdragen aan veilig en betrouwbaar voedsel en diervoeders door hoogwaardig en onafhankelijk onderzoek uit te voeren. Dit gebeurt met analyses, methode-ontwikkeling, forensisch en wetenschappelijk onderzoek en risico-analyse en beoordelingen. Verder geeft het instituut gevraagd en ongevraagd advies aan de overheid.