27 januari 2022 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Nieuw kabinet, nieuwe knelpunten: Dibevo lobbyt door

De nieuwe regeringsploeg is alweer een paar weken aan de slag. Van rustig opstarten was geen sprake want het kabinet staat voor enorme uitdagingen zoals de arbeidsmarkt, het klimaat, de woningmarkt en natuurlijk de nasleep van de coronacrisis en hoe we daar op langere termijn mee moeten omgaan. Maar wat betekent zo’n nieuwe ploeg voor onze branche?

Ministerraad Rutte 4
Foto: Valerie Kuypers

Het lijkt erop dat dit kabinet heeft geleerd van de fouten uit de vorige regeerperiode. Met als bekendste voorbeelden de gaswinning in Groningen en de toeslagenaffaire. Daaruit blijkt maar weer hoe belangrijk het is om niet alleen vanuit de Haagse bubbel te werken. Als het kabinet wil voorkomen dat burgers en bedrijven in de knel komen, dan is het belangrijk dat het zicht houdt op de uitwerking en draagvlak creëert.

Minder regeldruk

Het tegengaan van onnodige regeldruk is een van de topprioriteiten van Dibevo. Een eerder aangenomen motie en debat over het regeerakkoord bewijst opnieuw dat het nieuwe kabinet serieus werk moet maken van het beperken van die regeldruk. Er moet beter worden gekeken naar de uitvoerbaarheid van wetten.

Maar er liggen er nog meer dossiers. Denk aan de positieflijst, risico’s rond zoönosen, een Europees level playing field, betere regelgeving, veranderingen in de keten van bedrijven, klimaat en circulariteit, digitalisering, betalingsverkeer en nog aardig wat onderwerpen die samenhangen de gezondheid van mens en gezelschapsdier. Allemaal onderwerpen die onderdeel uitmaken van onze lobby in Den Haag.

Dibevo zal blijven aansporen om tot oplossingen te komen voor taaie kwesties, en dat vooral bekeken vanuit de uitvoering. Inmiddels hebben we de eerste afspraken ingepland met ministers en beleidsmakers. Kortom: werk aan de winkel. Uiteraard staan we altijd open voor suggesties en ideeën van onze leden. Aarzel niet en neem vooral contact met ons op!