18 februari 2021 | Dossier: Klanten, Wet- en regelgeving,

Nieuwe afspraken over het trimmen van huisdieren

De lockdown duurt inmiddels zo lang dat het risico op infecties en ziekten van dieren die niet regelmatig worden getrimd, steeds groter wordt. Inmiddels geldt dat bijna alle dieren aan een behandeling toe zijn. Dit punt en ook de gevolgen van het halen en brengen heeft Dibevo in de afgelopen weken besproken met het ministerie van LNV. Om het dierenwelzijn beter te kunnen waarborgen, gelden vanaf nu nieuwe afspraken over het trimmen van huisdieren. Trimmen blijft alleen mogelijk wanneer dierenwelzijn in het geding is, maar inmiddels geldt dat bijna alle dieren aan een behandeling toe zijn.

Trimsalon

Er wordt nog wel onderscheid gemaakt tussen locaties waar klanten zelf naar binnen en naar buiten kunnen (zoals een trimsalon in een winkelstraat of als onderdeel van een dierenspeciaalzaak) en trimsalons aan huis waar je als klant alleen op afspraak naar toe kan.

Trimsalons in winkelstraten en/of dierenspeciaalzaken

Trimsalons in winkelstraten en/of dierenspeciaalzaken die aangemerkt kunnen worden als publieke plaats – omdat de klanten er zelf in en uit kunnen lopen – blijven nog steeds gesloten. Deze trimmers mogen de huisdieren nog steeds bij eigenaren ophalen en na behandeling weer thuis terugbrengen. Om verspreiding van het virus tegen te gaan moet de overdracht van het dier ook daarom zo veel mogelijk buiten gebeuren.

Trimsalons aan huis

Voor trimsalons aan huis geldt de nieuwe afspraak dat eigenaren hun huisdier weer naar de trimsalon mogen brengen en na de trimbeurt weer ophalen. Dit wel op basis van de volgende voorwaarden:

  • er moet van tevoren een afspraak worden gemaakt;
  • de eigenaar moet het huisdier bij de deur van de trimsalon afleveren en na behandeling weer bij de deur ophalen;
  • de eigenaar van het huisdier mag niet bij de trimsalon naar binnen;
  • bij de overdracht van het dier houden eigenaar en trimmer zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.

Als het onduidelijk is onder welke van bovenstaande locaties een trimsalon valt, dan geldt automatisch de regel dat de trimmer het dier bij de eigenaar ophaalt en na behandeling weer terugbrengt.

Meer dieren geholpen

Dibevo is blij met deze nieuwe afspraken met de overheid. Trimmers kunnen nu op veilige manier meer dieren behandelen.