18 februari 2021 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Waar blijft de landelijke chipplicht voor katten?

Bijna 1 miljoen katten nog niet gechipt

Door alle aandacht voor coronapuppy’s zou je bijna vergeten dat er vorig jaar ook enorm veel katten zijn aangeschaft. Honden moeten sinds 2013 verplicht gechipt zijn en geregistreerd bij een databank. Voor katten geldt die landelijke verplichting niet. Absurd, vindt Dibevo, want uit cijfers van het jaarlijkse huisdierenpopulatie-onderzoek dat de brancheorganisatie laat uitvoeren, blijkt dat een chipadvies nog te weinig effect heeft: in 2020 waren er bijna 1 miljoen ongechipte katten in Nederland. De druppelsgewijze aanpak zoals de overheid nu voor ogen heeft – dus een chipplicht per gemeente – leidt tot een onduidelijke lappendeken aan regels. En ondertussen mogen instanties die zwerfkatten opvangen, blijven dweilen met de kraan open.

Chipplicht voor katten
Foto: Max Kleinen

Het nut van een chipplicht blijkt klip en klaar uit de cijfers van Amivedi, een stichting die zich inzet voor vermiste en gevonden huisdieren. Volgens de jaarcijfers van Amivedi raakten er vorig jaar meer dan 40.000 katten vermist waarvan 28% niet is teruggevonden. Van de bijna 22.000 door hulpinstanties gevonden katten kon maar liefst 69% niet herenigd worden met hun baasje. Bij honden liggen die cijfers ongekend veel lager. Daarvan wordt slechts 6% van de (door het baasje) vermist opgegeven dieren niet teruggevonden en wordt 16% van de (door hulpinstanties) gevonden dieren niet herenigd met hun baasje. Een duidelijk effect van de chipplicht.

Grote vraag: waar blijven al die zoekgeraakte katten? Alleen al bij de dierenasielen van de Dierenbescherming kwamen in 2020 meer dan 10.000 katten terecht, waarbij vastgesteld werd dat 83% geen chip of goede registratie had. Huiskatten die niet worden opgevangen, zullen verwilderd op straat verder leven, waarbij het nog maar de vraag is of ze het ook overleven.

Onwil van de politiek?

Samen met andere dierenorganisaties pleit Dibevo al jaren voor een landelijke chipplicht voor katten. In 2018 was er al een Kamermeerderheid om het chippen van katten verplicht te stellen, maar het kabinet nam de plannen toen niet over. Dit ondanks dat 35 gemeenten aangaven een voorstander hiervan te zijn. Ook de vorig jaar opgestelde petitie van de Dierenbescherming waaraan gemeenten, dierenartsen, een reeks dierenwelzijnsorganisaties én Dibevo hun steun gaven, overtuigde de politiek niet om een landelijke chipplicht voor katten in te voeren.

De pilot ‘chippen van katten’ die in de gemeenten Amsterdam en Alphen aan den Rijn hebben ingevoerd, is een stap in de goede richting, maar gaat niet ver genoeg. Als het aan Dibevo ligt, komt er een algemene chipplicht voor alle huisdieren die regelmatig los buiten rondlopen of op een andere manier een groot ontsnappingsrisico kennen.