17 februari 2021 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Lokaal Retailbelang: hulp bij lobby bij gemeente en provincie

Weinig dingen zijn de laatste jaren zo veranderlijk als binnensteden en winkelgebieden. En de coronacrisis doet daar nog eens schepje bovenop. Wat betekent dat voor lokale retailers en hoe voorkom je dat deze ondernemers een speelbal worden van de beleid en regelgeving van lokale overheden?

Lokaal Retailbelang

Het ideale beeld is dat lokale retailers inspraak hebben bij beleids- en besluitvorming, maar in de praktijk zit er vaak ruis op de lijn. Voor zo’n discussie met gemeente of provincie heb je krachtige en deskundige gesprekspartners nodig. Precies daarvoor heeft een aantal brancheorganisaties – waaronder Dibevo – vorig jaar Lokaal Retailbelang opgericht.

Ondernemersverenigingen kunnen Lokaal Retailbelang inzetten op de volgende thema’s:

  • Detailhandels- en structuurvisies
  • Visies op binnensteden en winkelgebieden
  • Transformatie van winkelgebieden
  • Omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s
  • Mobiliteit, bereikbaarheid, parkeerbeleid
  • Oneerlijke concurrentie (winkelambacht) en vliegende winkels

Meer weten? Kijk op lokaalretailbelang.nl