6 februari 2023 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Nieuwe Omgevingswet uitgesteld tot 1 januari 2024

De nieuwe Omgevingswet is een van de grootste veranderingen in de Nederlandse regelgeving ooit. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten en met behulp van een digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Door een intensieve lobby vanuit allerlei brancheorganisaties, waaronder Dibevo, is de inwerkingtreding opnieuw uitgesteld, ditmaal naar 1 januari 2024.

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, stelt deze nieuwe ingangsdatum voor in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. In deze brief geeft De Jonge aan dat er inmiddels voldoende vertrouwen is dat het digitale loket (Digitaal Stelsel Omgevingswet) technisch goed genoeg werkt om mee aan de slag te gaan, maar het bedrijfsleven heeft minimaal zes maanden nodig tussen de definitieve vaststelling van de datum en de invoeringsdatum van de Omgevingswet.

Het is enorm belangrijk dat het bedrijfsleven weet met welke regels ze na invoering van de nieuwe wet rekening moeten houden. Er is dus tijd nodig om bedrijven goede informatie te geven over de nieuwe relevante 'spelregels' van de Omgevingswet. Ook moet het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zo ingericht zijn dat ondernemers vanaf de inwerkingtreding vergunningen kunnen aanvragen, meldingen kunnen doen en inzicht kunnen krijgen in de regels die gelden voor hun activiteiten, met hetzelfde gemak als ze gewend zijn via de huidige kanalen (Omgevingsloket Online, de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en Ruimtelijkeplannen.nl.)

Snel duidelijkheid nodig

De nieuwe datum van de inwerkingtreding moet nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Hugo de Jonge vraagt in zijn brief dan ook om snel duidelijkheid te geven over de inwerkingtreding zodat iedereen voldoende tijd heeft om zich voorbereiden. Als de goedkeuring te lang op zich laat wachten, herhaalt het probleem van tijdsdruk zich. 

DSO: 1 digitaal loket voor de fysieke leefomgeving

Alle digitale informatie is straks op 1 plek te vinden: in het DSO. Via dit loket kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. Via het DSO is het mogelijk om:

  • vergunningen aante vragen, meldingen te doen en informatie te geven;
  • in te zien welke regels gelden op een locatie;
  • in de toekomst: informatie te vinden over de kwaliteit van de leefomgeving (bijv. informatie over water- of luchtkwaliteit en geluidbelasting).

De aankomende periode zal het DSO nog verder worden doorontwikkeld en verbeterd, waarbij het testen en gebruikerservaringen erg belangrijk zullen zijn.