27 mei 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering, Wet- en regelgeving

NOW-regeling: wanneer is een accountantsverklaring nodig?

Bij het definitief vaststellen van de NOW-subsidie is in bepaalde gevallen een accountantsverklaring verplicht, maar er bestond nog onduidelijkheid over de precieze invulling. Het ministerie van SZW heeft nu opheldering gegeven.

Accountantsverklaring