1 februari 2022 | Dossier: Wet- en regelgeving,

NVWA en LID controleren scherp op vakbekwaamheidseisen

Sinds 1 juli 2020 moet iedereen die bedrijfsmatig huisdieren verkoopt, aflevert, opvangt of fokt, kunnen aantonen dat hij of een beheerder in bezit is van een bewijs van vakbekwaamheid voor de diergroepen die worden verkocht. Dibevo krijgt signalen dat zowel de NVWA als LID intensiever controleren of deze papieren wel overlegd kunnen worden.

Vakbekwaamheid

Veel bedrijven die niet voldoen aan deze wettelijke vakbekwaamheid zeggen vervolgens dat er iemand met een opleiding bezig is, of pas is ingeschreven bij een opleiding of nog examen moet doen. In de praktijk komt daar niet altijd iets van terecht. In dat soort gevallen controleren de NVWA en de LID bijna wekelijks of aan de eerdere toezeggingen is voldaan.

Zorg ervoor dat je voldoet aan het Besluit houders van dieren en de wettelijke vakbekwaamheid. Dat moet feitelijk al sinds juli 2014, maar er gold een overgangstermijn tot 1 juli 2020. Je hebt dus min of meer geen excuus meer om hier niet aan te voldoen.

Overigens hoeft het niet de eigenaar te zijn die een vakbekwaamheidsbewijs voor een bepaalde diergroep in bezit heeft. Dat kan bijvoorbeeld ook de bedrijfsleider of een andere medewerker zijn.

Lees ook deze tips over hoe te reageren bij een bezoek van NVWA of LID.