30 november 2023 | Dossier: Wet- en regelgeving,

NVWA past Algemeen Interventiebeleid aan

De NVWA bekijkt voortdurend hoe ze het toezicht kunnen verbeteren en ook het interventiebeleid wordt daarbij kritisch bekeken. Het huidige Algemene Interventiebeleid dateert uit 2016. In de tussentijd is de wereld veranderd en heeft de NVWA ideeën opgedaan hoe het Algemene Interventiebeleid duidelijker en beter kan. Op dit moment werkt de NVWA aan een herziening van het Algemeen Interventiebeleid.


De aanpassingen variëren van meer duidelijkheid voor ondernemers en naamswijzigingen tot meer inhoudelijke aanpassingen. De herziening van het Algemeen interventiebeleid is fasegewijs doorgevoerd. Het laatste wijzigingen gaan op 1 december 2023 in. Dat betekent dat de NVWA met ingang van december uitgaat van de teksten zoals die op de NVWA-website beschreven staan.