30 juni 2015 | Dossier:

Onderzoek: 50-plussers melden zich niet ziek als ze geen zin hebben

Ziek, dagje vrij?

Bijna de helft (44%) van de Britse werknemers van 20 tot 39 jaar heeft zich wel eens ziek gemeld om een dagje vrij te kunnen zijn. Van de 50-plussers zegt maar een op de acht (12%) dit wel eens te hebben gedaan. Tijd om oudere werknemers om te dopen in ‘de betrouwbaren’, vinden Britten.

Verzekeraar Rias, die zich richt op 50-plussers, deed onderzoek onder ruim tweeduizend Britten. Verschillende Britse media berichten over het onderzoek. De resultaten zijn niet direct één-op-één te vertalen naar Nederland, maar ze laten wel een belangrijk verschil zien.

Bijna een op de drie 40-minners ziet ziekteverlof als een extra vakantiedagje waar zij af en toe recht op hebben, blijkt uit het onderzoek. Van de 50-plussers vindt maar 4 procent dit.

Verlofdag

Jongere werknemers melden zich ook eerder ziek vanwege bijvoorbeeld een verkoudheid dan ouderen, blijkt uit het onderzoek. De helft van de 20- tot 29-jarigen nam vorig jaar ziekteverlof op, en maar een kwart van de 50-plussers.
 
Als verklaring geeft Rias dat ouderen misschien beter hun best doen, omdat ze bang zijn dat hun baan op de tocht staat. Ook zorgen zij misschien beter voor zichzelf, waardoor ze minder snel worden geveld door een virus.

Vooroordelen

Ook in Groot-Brittannië is het een probleem dat ouderen minder snel aan het werk komen na een ontslag dan jongeren. Dat komt mede door vooroordelen dat ouderen vaker ziek zouden zijn.
 
“Werkgevers die oudere werkzoekenden om deze reden weigeren, zitten er ontzettend naast. Niet alleen hebben ouderen veel meer ervaring, ze zijn ook nog eens buitengewoon betrouwbaar,” zegt Lisa Harris, ouderenspecialist bij verzekeraar Saga.
 
In Nederland is het ziekteverzuim onder ouderen en jongeren ongeveer gelijk, blijkt uit CBS-onderzoek. Jongeren melden zich, net als in Groot-Brittannië, eerder een dagje ziek, maar bij ouderen is de kans op langdurige uitval door een ernstige aandoening iets groter.

Bron: Open voor 50-plus