15 juli 2016 | Dossier: Marktinformatie,

Onderzoek naar aantallen konijnen, cavia’s en hamsters in de detailhandel

De laatste jaren wordt er steeds kritischer gekeken naar het houden van dieren. Daar is op zich niets mis mee: een extra focus op dierenwelzijn is goed voor het huisdierenbezit in het algemeen én uiteraard het dier zelf. Soms krijgt de emotie echter de overhand op de realiteit. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de talloze aannames over het aantal dieren dat via dierenspeciaalzaken en tuincentra worden verkocht. Om hoeveel dieren gaat het nu echt en hoelang duurt hun tijdelijke verblijf in de winkel?

Konijnen in de detailhandel

Om daarachter te komen heeft Dibevo onlangs een enquête uitgezet om de handelsstromen van drie veel verkochte dieren – konijnen, cavia’s en hamsters – in beeld te brengen. Aan alle Dibevo-leden met een dierenspeciaalzaak en tuincentrum met dierenafdeling is o.a. gevraagd hoe lang deze dieren gemiddeld in de winkel verblijven, waar de dieren worden ingekocht, wat er gebeurt met de dieren die niet verkocht worden en waarop de keuze voor een bepaalde leverancier is gebaseerd.

120.000 konijnen op jaarbasis

Ruim 23% van de aangesloten detailhandelszaken stuurde een ingevulde enquête terug, een opvallend hoge respons. Daarmee zijn de resultaten in ieder geval zeer representatief voor de branche te noemen. Het onderzoek heeft veel cijfermateriaal opgeleverd en bevestigt de stelling van Dibevo dat er in Nederland ongeveer 1 miljoen konijnen leven, uitgaande van een gemiddelde leeftijd van 8 jaar. Uit de resultaten blijkt namelijk dat er jaarlijks bijna 120.000 konijnen via de professionele detailhandel worden geleverd. Vooral dit is een belangrijk gegeven voor Dibevo bij de gesprekken met de overheid en andere instanties.

Analyse van de gezelschapsdierenbranche

De gedetailleerde uitkomsten van het onderzoek vormen een onderdeel van een analyse van de totale gezelschapsdierenbranche in Nederland die Dibevo op dit moment aan het opstellen is. Het rapport komt na de zomer beschikbaar.